Coronavirussituationen i Österbotten var relativt lugn efter julen. Dock har mängden nya smittfall igen börjat öka innevarande vecka.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdag 5.1, varvid man konstaterade 14 nya smittfall. Inom hela området är incidenstalet för de två senaste veckorna 38.

Nya smittfall har konstaterats runt om i landskapet. En del av smittkedjorna är nya och en del redan kända sedan tidigare. Smittfall har även kommit från utlandet.

Av kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikts område är Malax och Korsholm i epidemins spridningsfas. Områdets övriga 11 kommuner befinner sig i accelerationsfasen.

Gruppen sammanträder nästa gång på tisdag 12.1. Då behandlar gruppen fortsättningen av rekommendationerna rörande området. För tillfället fortsätter de ikraftvarande starka rekommendationerna i Österbotten t.o.m. 17.1.2021.

Incidensen i kommunerna

INCIDENSEN under de föregående 14 dygnen VSVD (som helhet)

LÄGET I KOMMUNERNA, 5.1.2021

0-9   Kaskö, Laihela, Närpes, Pedersöre, Nykarleby
10-49

VSVD: 38 (accelerationsfas, 5.1.)

Korsnäs, Kristinestad, Larsmo, Jakobstad, Vasa, Vörå
50-99   Korsholm
100-199   Malax
över 200   -

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas:

  • Följande kommuner är i accelerationsfasen: Kaskö, Kornäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Vörå
  • Följande kommuner är i spridningsfasen: Malax, Korsholm

Totala antalet coronainfektioner: 1329 (tisdag 5.1)

Incidensen i regionen (14 dygn): 38 (tisdag 5.1)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 3,73 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf.; Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa; Heikki Kaukoranta, Vasa; Gun Kapténs, Larsmo; Timo Saari, NTM; Eeva Mäkinen, RFV; Tia Väisänen, THL; Jarkko Pirttiperä, K5; Hanna Hattar, VSVD, kommunikationsansvarig; Päivi Berg, VSVD, sekreterare

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

05.01.2021 redaktion_toimitus