Är du intresserad av att utveckla servicen i Österbottens välfärdsområde genom att bli medlem i ett klientråd? Österbottens välfärdsområde är en samkommun som upprätthålls av 13 österbottniska kommuner. Från och med den 1 januari 2022 kommer välfärdsområdet att ansvara för invånarnas social- och hälsovårdstjänster i Österbotten.

Vi i välfärdsområdet står nu i beråd att grunda ett klientråd för tre olika servicesektorer:

  1. Barn, unga och familjer
  2. Personer i arbetsför ålder
  3. Äldre personer

Vi vill gärna att klientråden ska bestå av personer som till ålder, kön, boningsort och språk representerar invånarna i välfärdsområdet så bra som möjligt. Vi hoppas att rådmedlemmarna också ska företräda olika perspektiv och vara intresserade av att utveckla tjänsterna i en positiv anda.

Vi söker aktiva personer som fyllt 16 år och som är positivt inställda till utveckling samt förstår de båda inhemska språken måttligt väl, eftersom råden är tvåspråkiga. Medlemmarna som utses för år 2022 betalas även ett mötesarvode när de deltar i möten.

Upplever du det som viktigt att utveckla servicen för en bestämd kundgrupp? Skicka in en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv och dina tankar om patientens/kundens ställning och hur den kunde utvecklas. Berätta också varför du är intresserad av det klientråd som du söker till.

Skicka din ansökan med dina kontaktuppgifter senast den 10 december 2021 till någon av följande personer eller via den här webrobol-länken:

https://link.webropolsurveys.com/S/B87E46D7E85EBB28

Barn, unga och familjer: Åsa Nyberg-Sundqvist, X2, asa.nyberg-sundqvist@vshp.fi, 040 1582479

Personer i arbetsför ålder: Sari West, X2, sari.west@vshp.fi, 040 1628706

Äldre personer: Tarja Koukkunen, X2, tarja.koukkunen@vshp.fi, 040 6552058

Postadress: Vasa centralsjukhus, X2, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa

23.11.2021 Redaktion_Toimitus