Lagen gällande klientavgifter ändrades 1.7.2021 och den största förändringen för centralsjukhusets klienter är att besök på polikliniker för under 18-åriga i fortsättningen kommer att vara gratis. Det kommer inte heller uppbäras någon avgift för icke annullerad tidsbokning för underåriga. Dagkirurgin är fortsättningsvis avgiftsbelagd även för underåriga.

Denna ändring gäller alltså besök som inträffar 1.7.2021 och framåt.

Läs mera om klientavgiftslagens uppdatering på Social- och hälsovårdsministeriets hemsida.

02.07.2021 Redaktion_Toimitus