Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har fått en kommunikationsstrategi inför starten i januari 2022. Kommunikationsstrategin som gjorts upp för åren 2022–2024 kommer att ur kommunikationens perspektiv sträva mot de långsiktiga målen i den nya samkommunens strategi. Den styr också kommunikationen i servicen och hur förutsättningar för kommunikation i den nya organisationen skapas.

Beredningen av välfärdsområdets kommunikationsstrategi påbörjades våren 2021 efter att strategin för samkommunen för Österbottens välfärdsområde godkänts. Kommunikationsstrategin har utarbetats i samarbete mellan välfärdsområdets ledningsgrupp och välfärdsområdets kommunikationsexperter som överförs till den nya organisationen, både från förvaltningen i kommunernas social- och hälsovårdsservice och från förvaltningen inom den specialiserade sjukvården. Kommunikationsdirektören för Österbottens välfärdsområde Petra Fager berättar att välfärdsområdets serviceattityd ”Hej, hur kan jag hjälpa dig?” syns i områdets kommunikation.

– Vi vill visa vår service och vår kompetens för våra kunder. Genom att kommunicera bra och skickligt blir servicen smidigare och det blir också lättare att hitta den. Aktuell kommunikation i flera kanaler stärker också det goda ryktet i området, vilket i sin tur hjälper till att exempelvis locka hit arbetskraft.   

Enligt förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska samkommunens styrelse godkänna kommunikationsstrategin, som även innehåller de allmänna direktiven för de principer som hänför sig till kommunikation och information. Samkommunens styrelse godkände kommunikationsstrategin på sitt sammanträde måndagen den 22 november 2021.

22.11.2021 redaktion_toimitus