Nu inleds sökningen av konstnärer som är intresserade av att skapa konst för Vasa centralsjukhus H-nybyggnation. I enlighet med det uppgjorda konstprogrammet söker man nu konstnärer för fyra olika konstverkshelheter genom en öppen portföljansökan. Portföljansökan är öppen till den 25.2. 2021.

Valet av konstnärer för Vasa centralsjukhus H-nybyggnation ska huvudsakligen göras med hjälp av ett öppet ansökningsförfarande. Nu söker man konstnärer för fyra olika konstverkshelheter. I sjukhusets hissaulor ska man placera en konsthelhet i åtta delar, där målet med konsten är att stärka våningarnas identitet och styra användarnas passage. Denna helhet beställs av en eller två konstnärer för att helhetstemat ska förbli enhetligt men där innehållet och exempelvis den färg som används på de olika våningarna kan variera.

Dessutom söker man en konstnär för det verk som ska placeras i de psykiatriska avdelningarnas uterum. Konstverket kommer att placeras i psykiatrins uterum på våning 7 och 8, och kommer att kunna betraktas från lite annorlunda perspektiv från de båda våningarna. Önskemålet är att man med hjälp av konsten ska förstärka betydelsen av utrymmet men också dess roll som uterum.

Flera verk kommer även att utplaceras i valda vänt- och undersökningsutrymmen. Ifråga om den här konsten vill man placera den på platser där man stannar upp eller är tvungen att vänta, ibland i längre stunder. Huvudvikten ligger på visuell konst, men konsten kan också bestå av ljud- eller mediekonst. Målet är att välja cirka fem konstnärer som var och en ska skapa ett verk för en specifikt vald plats.

Skjutdörrarna till toaletterna och skärmarna i patientrummen ska förses med bildtryck. Bildvärlden på dörrarna får sin inspiration av gamla floror. För detta projekt ska man välja en lämplig bildkonstnär eller illustratör.

Portföljsansökan inleds 2.2.2021 och avslutas 25.2.2021 kl. 23.59. Besluten om vilka konstnärer som ska engageras fattas av Vasa centralsjukhus konstarbetsgrupp. Valet görs bland de konstnärer som anmält sig till portföljansökan. Valet görs i mars 2021. Konstnärer som kan påvisa sin kompetens genom åtminstone en utbildning som lämpar sig för arbetsuppgiften eller personer som i många år aktivt och yrkesmässigt arbetat inom branschen kan anmäla sig som kandidater.

Tilläggsinformation och ansökningsblanketten hittas på adressen: http://freizimmer.fi/oppen-portfoljansokan-vasa-centralsjukhus-h-nybyggnation/ 

Du kan bekanta sig med konstprogrammet för Vasa centralsjukhus H-nybyggnation här: (https://www.vaasankeskussairaala.fi/contentassets/5ad18f0188be4af88f2674553b3e9c96/vaasa-centralsjukhus-konstprogram.pdf

 

Tilläggsinformation:

Konstkoordinator
Heini Orell
fornamn.efternamn@freizimmer.fi
Frei Zimmer Ab

02.02.2021 Redaktion_Toimitus