Fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde sammanträder på måndagen den 29 november 2021 kl. 10 i Vasa centralsjukhus auditorium.

På sammanträdet behandlas de ärenden som finns på fullmäktiges föredragningslista. Föredragningslistan för sammanträdet finns till påseende på Österbottens välfärdssamkommuns webbplats. Fullmäktiges föredragningslista kan läsas på webbadressen www.vaasankeskussairaala.fi/sv/ Vasa sjukvårdsdistrikt / Mötestider, föredragningslistor och protokoll / Fullmäktiges föredragningslista och protokoll.

Föredragningslista finns här (som en pdf-file).

Fullmäktiges sammanträde kan följas i Vasa centralsjukhus auditorium. 

Vasa 24.11.2021


Gösta Willman
Fullmäktiges ordförande

25.11.2021 redaktion_toimitus