Tack vare anvisningarna och rekommendationerna har coronaläget i Österbotten visat tecken på att lugna ner sig. Virussituationen är ändå utmanande speciellt i distriktets norra delar, och därför fortsätter Österbotten i spridningsfasen. Munskydd används flitigt i området och invånarna uppmanas fortsätta använda dem. Vuxna och barn rekommenderas att vid minsta lilla symtom söka sig till coronatest, även om man fått två eller tre vaccindoser.

Antalet fall per vecka i Österbotten har svängt neråt de senaste två veckorna. Förra veckan konstaterades sammanlagt 61 fall, veckan dessförinnan konstaterades 81. Ännu veckan före det noterades 115 fall i Österbotten. Incidensen har minskat och är 77 på tisdagen. För två veckor sedan var incidensen 153. På basis av det epidemiologiska läget fortsätter dock Österbotten i spridningsfasen. 75 % av smittfallen kan nu spåras i regionen.

Karantän för fullt vaccinerade övervägs från fall till fall

Österbottens coronasamordningsgrupp poängterar att man överväger från fall till fall om fullt vaccinerade behöver sättas i karantän. Fullt vaccinerade sätts alltså inte automatiskt i karantän. Karantänbeslutet påverkas av hur exponeringen gått till, hur länge och med beaktande av personens allmänna hälsotillstånd och eventuella grundsjukdomar.

Rekommendationen om munskydd kvar till slutet av november

Rekommendationen om användning av munskydd i Österbotten fortsätter till slutet av november. Rekommendationen baseras på virusläget i området.

Munskyddsrekommendationen gäller alla som fyllt 12 år, det vill säga också elever och studerande i skolor och läroinrättningar (från och med grundskolans årskurs 6). Munskydd bör alltid användas i kollektivtrafiken och andra allmänna trafikmedel, inomhus på arbetsplatser, alltid i offentliga lokaler och vid offentliga tillställningar samt exempelvis i butiker. Denna rekommendation gäller Österbotten. THL har uppdaterat sin allmänna maskrekommendation 30.9.2021. Det är ändå viktigt att observera att regionerna alltid får utfärda egna regionala anvisningar som baserar sig på det rådande smittläget i regionen och som kan avvika från THL:s allmänna rekommendation.

Coronavaccinationerna framskrider bra sett till resten av landet

Österbottens coronasamordningsgrupp vill starkt uppmana befolkningen att vaccinera sig mot coronaviruset. Vaccinationstäckningen i området har sakta ökat och sett till övriga Finland går vaccinationerna bra framåt. Den 2 november 2021 har 69,9 % av befolkningen i Österbotten fått två coronavaccindoser och 74,9 % en vaccindos. Bland över 12-åringar har 86,3 % fått en vaccindos och 80,2 % har fått två vaccindoser.

Nästa möte hålls 23.11

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång om tre veckor på tisdagen den 23 november och vid behov redan tidigare.

Gällande rekommendationer och begränsningar finns på Vasa centralsjukhus webbplats.

Länder där risken att drabbas av coronaviruset är hög hittas på THL:s webbplats.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 4 092 (tisdagen 2.11.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 77 (tisdagen 2.11.2021)

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 2.11.2021: 19 personer.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Timo Saari, ELY, Elina Kurtti, kommunikationen, VSVD, Päivi Berg, sekr. VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

02.11.2021 Redaktion_Toimitus