Coronaviruset visar inga tecken på att avta i Österbotten. Under veckan konstaterades totalt 122 nya coronafall. Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på måndagen den 15 november och konstaterade att Österbotten uppfyller de utmärkande kriterierna för områden med samhällsspridning.

Måndag 15.11 är incidenstalet för coronaviruset 122 i Österbotten. Andelen positiva prover har ökat de senaste två veckorna. Andelen positiva prover de senaste sju dagarna är 5,4 %. De senaste dagarna har speciellt Österbottens södra delar varit drabbat med smittkluster i Närpes och Kristinestad. Bland annat skolelever har smittats. Ungefär 40 procent av fallen har konstaterats hos barn som är under 12 år, de smittar sedan familjemedlemmar och andra personer de varit i närkontakt med. Nya fall konstateras fortfarande också i de norra delarna av distriktet och även i Vasa ökar fallen.

Utgående från lägesöversikten uppfyller Österbotten de utmärkande kriterierna för områden med samhällsspridning som social- och hälsovårdsministeriet fastställt. Gruppen gav lägesöversikten till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland för kännedom.

Gruppen ändrade inga av de nu gällande rekommendationerna. Således fortsätter rekommendationen om användning av munskydd i Österbotten fram till slutet av november. Gruppen uppmanar också fortsättningsvis att befolkningen vaccinerar sig och testar sig vid minsta lilla symtom.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Länder där risken att drabbas av coronaviruset är hög hittas på THL:s webbplats.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 23 november 2021 och vid behov redan tidigare.

Område med samhällsspridning istället för spridningsfas

Social- och hälsovårdsministeriet har ersatt de tidigare kriterierna för de olika epidemifaserna med epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning, vilket passar bättre för det nuvarande coronaläget. Kriterierna finns i bilagan som skickats ut från SHM 11.11.2021.

Kriterierna för det nya område med samhällsspridning ingår i handlingsplanen för hybridstrategin, som SHM uppdaterade i september. Villkoret för att fullständigt tillämpa den uppdaterade handlingsplanen var en vaccinationstäckning på minst 80 procent för de 12 år fyllda som hör till målgruppen för vaccinationerna eller att hela den befolkning som hör till målgruppen och som vill vaccinera sig har haft möjlighet att få två doser. Coronavaccinationerna har framskridit väl i hela landet och enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppnåddes målet på 80 procents vaccinationstäckning i Finland den 10 november 2021. I och med att målet uppnåtts tillämpas den uppdaterade hybridstrategin fullständigt i hela landet från och med 15.11.2021.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemiologiska kriterier för område med samhällsspridning: Uppfylls i Österbotten (Österbotten är ett område med samhällsspridning).

Totala antalet coronainfektioner: 4 294 (måndag 15.11.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 122 (måndag 15.11.2021)

Coronavaccinationerna i området (OBS! Över 12-åringar): Av områdets befolkning har 86,6 % fått en vaccindos och 81,3 % har fått två vaccindoser (måndag 15.11.2021).

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 15.11.2021: 19 personer.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Karin Kainlauri, THL, Hanna Hattar, kommunikation, VSVD, Päivi Berg, sekreterare VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

17.11.2021 redaktion_toimitus