Coronaläget i Österbotten har under den senaste veckan jämnat ut sig och stannat i accelerationsfasen – men risken för smittspridning är hög efter massevenemang. I fråga om Vasa Festival vet man i det här skedet att en person från en annan ort hade besökt evenemanget på lördagen och senare hade konstaterats vara coronasmittad, vilket lett till exponeringar. Alla som besökt evenemanget uppmanas söka sig till coronatest med låg tröskel vid minsta symtom eller vid minsta misstanke om smitta för att förhindra att smittan sprids vidare.

Österbottens coronasamordningsgrupp gav vid sitt sammanträde i tisdags en rekommendation om distansarbete. Rekommendationen är i kraft till slutet av augusti. Även rekommendationen om användning av munskydd är i kraft till den 31 augusti. Coronasamordningsgruppen gav inga nya rekommendationer om privata tillställningar men betonar vikten med att följa givna hälsosäkerhetsanvisningar.

Den tilltagande coronaincidensen i Österbotten har jämnat ut sig under den senaste veckan och var på onsdagen den 11 augusti 57. Under det senaste dygnet har man konstaterat nio nya smittfall (läget onsdagen den 11 augusti). Under vecka 31 har sammanlagt 236 personer satts i karantän. Merparten av den senaste veckans konstaterade fall finns i Vasa och Jakobstadsnejden. Merparten av de smittade personerna hör till de yngre åldersgrupperna. I 91 procent av smittfallen har smittkedjan kunnat spåras.

Vaccinet skyddar mot allvarliga sjukdomsformer

Österbottens coronasamordningsgrupp påminner invånarna om vikten att vaccinera sig och om att även 12–15-åringar nu kan coronavaccinera sig. Av över 12-åringarna i Vasa sjukvårdsdistrikt har nu 78 % fått den första vaccindosen och 45 % den andra vaccindosen (9.8.2021).

Från och med den här veckan får de som tar sin första dos av coronavaccinet sin boosterdos redan 8 veckor efter den första dosen. De som redan har fått sin första vaccindos och har en tid bokad för sin boosterdos får sin vaccindos helt i enlighet med den tidigare tidtabellen, dvs. 12 veckor efter sin första vaccindos. Människorna uppmanas hålla fast vid de tider som de fått för den andra vaccindosen.

Regionsförvaltningsverket beslutade om sammankomstbegränsningar för offentliga tillställningar

På tisdagen utfärdade Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland sammankomstbegränsningar för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Österbotten. Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan ordnas utan begränsningar om deltagarantalet inomhus är högst 10 personer och högst 50 personer i avgränsade utomhusutrymmen. Bestämmelserna är i kraft 12.8–8.9.2021. Regionförvaltningsverket underströk att också större tillställningar kan ordnas utan personantalsbegränsning om säkerheten i dem kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång tisdagen den 17 augusti 2021 klockan 8.00.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Accelerationsfas

Totala antalet coronainfektioner: 2 679 (onsdagen 11.8.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 57 (onsdagen 11.8.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 2,7 %

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 10.8.2021: 16 personer.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf. Juha Salonen, VSVD, Peter Nieminen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Gun Kapténs, Larsmo, Laura Blåfield, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Tarja Kuutamo, THL, Timo Saari, NTM, Heidi Kurvinen, kommunikation, VSVD, Päivi Berg, sekr. VSVD.

 

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

11.08.2021 Redaktion_Toimitus