En betydande anhopning av smittfall i Prästbacken och Korsnäståget i Vasa. Provtagning med låg tröskel inleds redan denna vecka. I sjukvårdsdistriktet i övrigt är coronaläget lugnare.

Mobil provtagning med låg tröskel i Melmo och Gamla Vasa

Sjuttiofem procent av de coronafall som bekräftades under den senaste veckan i Vasa sjukvårdsdistrikt var från Vasa. Särskilt i Korsnäståget och Prästbacken i Gamla Vasa påträffade man många smittfall.

– Smittfallen finns i alla åldersgrupper både bland personer med utländsk bakgrund och bland ursprungsbefolkningen, berättar Vasa stads ledande överläkare Heikki Kaukoranta.

På grund av det försämrade läget kommer Vasa stad och Vasa sjukvårdsdistrikt arrangera provtagningar med låg tröskel enligt följande:

  • På torsdagen den 18 mars och torsdagen den 25 mars kl. 14.30–17.30 kan man testa sig på K-markets parkeringsplats mittemot ruinerna i Gamla Vasa (Köpmansgatan 2-4).
  • På fredagen den 19 mars och fredagen den 26 mars kl. 14.30–17.30 kan man testa sig på Lidls parkeringsplats i Melmo (Barkvägen 1).

Testerna utförs i en bil som fungerar som en mobil provtagningsenhet. Provtagningen kräver inte remiss, och även symtomfria personer kan testa sig. Provtagningen är gratis och svaret fås inom 2–3 dygn.

– Vi har också vidtagit åtgärder för att kunna påbörja en provtagning på Korsnästågets hälsostation, säger Kaukoranta.

Läget har utvecklats i bättre riktning

Det regionala incidenstalet i Vasa sjukvårdsdistrikt har sjunkit (tisdagen den 16 mars, 65), samtidigt som smittfallen nu kan spåras bättre (tisdagen den 16 mars, nära nog 90 %). Det förekommer fortfarande smittfall, men läget har utvecklats i rätt riktning.

– Vi har fem kommuner där incidensen är noll. Hittills verkar det som om sportlovsveckan inte gjorde situationen värre, berättar infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus.

Coronasamordningsgruppen beslutade att tillsvidare hålla kvar de begränsningar och rekommendationer som gäller i regionen. Om smittläget fortsättningsvis utvecklas i en allt bättre riktning så kommer coronasamordningsgruppen att överväga en eventuell lindring av de gällande rekommendationerna och begränsningarna. I vilket fall som helst kommer arbetsgruppen att ompröva begränsningarna och rekommendationerna vid sitt nästa sammanträde på tisdagen den 23 mars.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 2 247 (tisdagen den 16 mars)

Incidensen i regionen (14 dygn): 65 (tisdagen den 16 mars)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 4,44 %

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av en sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 9.3.2021: 15 personer. (Denna siffra meddelas med två veckors mellanrum.)

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 23 mars 2021.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf.; Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa; Heikki Kaukoranta, Vasa; Jarkko Pirttiperä, K5; Gun Kapténs, Larsmo; Miia Kaartinen, RFV; Ulla Harjunmaa, THL; Eero Poukka, THL; Timo Saari, NTM, Saija Seppelin, VSVD, Heidi Kurvinen, VSVD, kommunikation, Päivi Berg, VSVD, sekreterare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

16.03.2021 redaktion_toimitus