Från och med år 2022 uppgår Vasa sjukvårdsdistrikt i den nya organisationen Österbottens välfärdsområde. Nu är Vasa sjukvårdsdistrikt inne på sitt sista år som samkommun för specialiserad sjukvård. Till äran av det sista verksamhetsåret har vi bett invånarna skicka in minnen från Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa centralsjukhus.

Minnena har formulerats fritt och handlat om bland annat arbetet, studierna och vården. Vi kommer att publicera så många minnen som möjligt på Vasa centralsjukhus webbplats och minnena finns tillgängliga och går att läsa fram till slutet av år 2021.

Nu har minnena fått en egen sida och på den får läsaren leva sig in i många upplevelser. Sidan uppdateras med nya minnen under sommaren och allt publiceras med skribentens lov. Den här länken tar dig till sidan med Minnen från Vasa sjukvårdsdistrikt.

Har du ett minne du vill dela med dig av? Skicka in det via den här blanketten senast den 1 augusti.

Trevliga lässtunder!

24.06.2021 Redaktion_Toimitus