Under de tre följande åren kan samtliga delar av specialiseringen i onkologi avklaras i Vasa. Tack vare Vasa centralsjukhus dispens kan specialiserande läkare nu undgå den två år långa praktiken på universitetssjukhus.

I enlighet med ett beslut fattat av dekanen för den medicinska fakulteten vid Åbo universitet har Vasa centralsjukhus beviljats dispens för att ordna alla de delområden som hör till specialistutbildningen i onkologi. Dispensen är i kraft i tre år från 28.1.2021 till 27.1.2024. Det här är en viktig och betydande prestation för den onkologiska kliniken som redan i åtta år systematiskt arbetat för cancerläkarnas specialiseringsutbildning i Vasa.

– Vi är det enda centralsjukhuset i Finland med en professur i klinisk onkologi och en vakans för en klinisk lärare. Tack vare det här kan läkare nu genomföra hela sin specialiseringstjänstgöring i Vasa utan den två år långa, obligatoriska tjänstgöringen på ett universitetssjukhus. Det här stärker vår kamp om mandatet som den bästa centralsjukhusbelägna cancerkliniken i Finland, berättar överläkare Antti Jekunen på Vasa centralsjukhus onkologiska klinik.

I Vasa kan man behandla alla cancerindikationer och således erbjuda en effektiv och omtyckt utbildningsplats för specialiserande läkare. Vasa centralsjukhus är det enda centralsjukhuset som beviljats dispens för utbildning som inrymmer alla de delområden som omfattas av specialistutbildningen i onkologi.

– Bland centralsjukhus har Vasa den största cancerenheten i Finland. Vi behandlar cirka ett tusen strålbehandlingspatienter per år, säger Jekunen.

Den onkologiska kliniken i Vasa har samarbetat med Åbo universitet från och med år 2013 kring utbildningen av onkologer, vilket också märks på så sätt att Åbo universitet har egen undervisningspersonal på kliniken.

09.02.2021 Redaktion_Toimitus