Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på fredag 29.1.2021 för andra gången den här veckan. Orsaken är det hastigt försämrade coronaläget i regionen. Sjukvårdsdistriktet konstaterades än en gång ha övergått i virusets spridningsfas.

Incidenstalet i området är nu 71. Under det senaste dygnet har 15 nya coronafall konstaterats. Antalet konstaterade fall har varit högt också de föregående dygnen.  Gruppen är särskilt bekymrad över de i området konstaterade virusmutationerna, som har sina ursprung i Storbritannien. Deras antal har ökat mot slutet av veckan.   

Mindre fysiska sociala kontakter, hobbyverksamhet i grupp pausas

Gruppen gav följande rekommendationer för Österbotten, de träder i kraft omgående i dag 29.1.2021.

  • Österbottens coronasamordningsgrupp har 26.1.2021 framfört en begäran till områdets kommundirektörer om att man i varje kommun och stad ser till att följande information har nått fram till och blivit förstådd i kommunernas och städernas religiösa samfund samt hos personer med utländsk bakgrund:
    • Max 10 personer får samlas på privata tillställningar.
    • Varför karantänen är viktig och varför den inte ska brytas.

  • All gruppfritidsverksamhet för vuxna (över 20-åringar) som äger rum inomhus rekommenderas starkt att avbrytas omedelbart från och med 29.1.2021. Rekommendationen är i kraft till 28.2.2021. Utöver detta ska man inom all verksamhet se till att åtminstone två meters säkerhetsavstånd kan hållas. Den starka rekommendationen föreslås också för privata aktörer som ordnar fritidsverksamhet. Läget utvärderas igen före tidsperiodens slut.

  • En stark vädjan till områdets invånare för att skydda äldre personer och sjuka som vårdas från att få virussmittan. Under besök ska ansiktsmask användas – inte enbart visir. Anhöriga ska se till att två meters säkerhetsavstånd hålls. Den starka rekommendationen är i kraft från och med 29.1.2021.

  • Österbottens coronasamordningsgrupp vädjar till alla i Österbotten om att minska på de fysiska sociala kontakterna från och med 29.1.2021 på grund av det oroväckande coronaläget. Rekommendationen är i kraft till 28.2.2021. Läget utvärderas igen före tidsperiodens slut.

  • Vårdpersonal och annan personal inom social- och hälsovårdstjänster ska alltid ha ansiktsmask eller ansiktsmask och visir, men inte enbart visir. Rekommendationen är i kraft från och med 29.1.2021.

Bekanta dig med alla rekommendationer och begränsningar som är i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikt

Provtagning påbörjas i Vasa hamn vecka 5

Gruppen informerade även om att coronaprov kommer börja tas av resenärer som anländer till landet i Vasa hamn under vecka 5. Vasa sjukvårdsdistrikt sköter själv om provtagningen.  Enligt anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd (THL) berörs inte den tunga trafikens chaufförer, utan enbart persontrafik.    

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång tisdagen den 2 februari.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas i Österbotten: spridningsfas (fredag 29.1.2021)  

Incidensen i regionen (14 dygn): 71 (fredag 29.1. 2021)

Totala antalet coronainfektioner: 1 557 (fredag 29.1.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 3,62 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, (VSVD), ordförande; Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa stad; Heikki Kaukoranta, Vasa stad; Gun Kapténs, Larsmo; Miia Kaartinen, Regionförvaltningsverket; Timo Saari NTM; Tuula Hannila-Handelberg, THL; Ulla Harjunmaa, THL; Tia Väisänen, THL; Jarkko Pirttiperä, K5; Hanna Hattar, VSVD, kommunikation; Päivi Berg, VSVD, sekreterare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (covid-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

29.01.2021 redaktion_toimitus