Den 23 juni 2021 godkände riksdagen lagpaketet för social- och hälsovårdsreformen. Österbotten är redo för reformen, eftersom många av ändringarna gällande välfärdsområdena blir verklighet redan i början av år 2022 då Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet i form av en samkommun och tillhandahåller primärvårdens, den specialiserade sjukvårdens och socialvårdens tjänster.

– Vi genomför båda dessa reformer på samma gång. Inom regionen har vi en bra, gemensam uppfattning om hur vi i fortsättningen ska kunna bistå med högklassig och heltäckande service. Detta ändras inte, oavsett om det är en samkommun eller den nya lagens välfärdsområde som tillhandahåller servicen, säger Marina Kinnunen, direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Förutom social- och hälsovården överförs också uppgifterna inom räddningsväsendet och specialomsorgsdistrikten till välfärdsområdet då den nationella reformen träder i kraft i början av år 2023. Österbottens räddningsverk och specialomsorgsdistrikten Kårkulla och Eskoo har redan proaktivt deltagit i beredningen.

 

Pinfärsk utredning om Kronobys situation

 

Den nationella reformen medför en ändring till Österbottens välfärdsområdes område. Kronoby kommun hör nu till Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, men i framtiden till Österbottens välfärdsområde. Kronoby kommun, Österbottens välfärdsområde och Soite har berett ändringen i en gemensam arbetsgrupp. Kronobys särskilda ställning har också varit ämne för en utredning, som nu blivit klar. I utredningen behandlas finansieringsgrunderna, de ekonomiska konsekvenserna samt vilka alternativ det finns för samarbete mellan välfärdsområdena enligt den nya lagstiftningen.

– Vi har gjort beredningen i gott samarbete och alla parter är medvetna om vikten av frågan och hur nödvändigt det är att hitta en gemensam lösning. Lagstiftningen är inte längre ett förslag, utan godkänd, och vi fortsätter framåt enligt den, säger Marina Kinnunen.

Ansvaret för beredningen gällande Kronoby överförs till områdenas beredningsorgan.

Slutrapport från arbetsgruppen kring tillhandahållandet av Kronobys social- och hälsovårdstjänster finns här.

 

  Samkommunen för Österbottens välfärdsområde Österbottens välfärdsområde
Tjänster primärvård, specialiserad sjukvård, socialvård primärvård, specialiserad sjukvård, socialvård, räddningsväsende, specialomsorgsdistriktens tjänster
Område 13 av Österbottens kommuner: Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm, Laihela, Vasa, Vörå, Pedersöre, Nykarleby, Jakobstad och Larsmo Alla 14 kommuner i Österbotten: Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm, Laihela, Vasa, Vörå, Pedersöre, Nykarleby, Jakobstad, Larsmo och Kronoby
verksamheten inleds 1.1.2022 1.1.2023
Vilken typ av organisation? Samkommun Välfärdsområde enligt den nya lagen
Vem bestämmer? förtroendevalda som utsetts av kommunerna Förtroendevalda som väljs i välfärdsområdesval
Vem betalar? medlemskommunerna staten
Vad baseras grundandet av organisationen på? Medlemskommunernas beslut år 2020 Riksdagens beslut 23.6.2021
23.06.2021 Redaktion_Toimitus