År 2021 och 2022 bereds två olika välfärdsområden i Österbotten. Det handlar om samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet 1.1.2022 och om välfärdsområdet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Tabellen visar skillnaden mellan de två välfärdsområdena:

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

 

Österbottens välfärdsområde

Tjänster

primärvård, specialiserad sjukvård, socialvård

primärvård, specialiserad sjukvård, socialvård, räddningsväsende, specialomsorgsdistriktens tjänster

 

Område

13 av Österbottens kommuner:

Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm, Laihela, Vasa, Vörå, Pedersöre, Nykarleby, Jakobstad och Larsmo

Alla 14 kommuner i Österbotten:

Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs, Malax, Korsholm, Laihela, Vasa, Vörå, Pedersöre, Nykarleby, Jakobstad, Larsmo och Kronoby

 

Verksamheten inleds

1.1.2022

1.1.2023

 

Vilken typ av organisation?

samkommun

välfärdsområde

 

Vem bestämmer?

förtroendevalda som utsetts av medlemskommunerna

förtroendevalda som väljs i välfärdsområdesvalet 23.1.2022

 

Vem betalar?

medlemskommunerna

staten

 

Vad baseras grundandet av organisationen på?

medlemskommunernas beslut år 2020

riksdagens beslut 23.6.2021

 

Den nationella reformen beaktas i beredningen av samkommunen

Innehållet i lagarna för den nationella reformens välfärdsområden togs i beaktande i beredningen av samkommunen redan innan lagarna godkändes. Bland annat det som lagarna säger om att engagera invånarna, samarbetet med kommunerna och förvaltningen, har redan förberetts i samkommunen. Nu inkluderas även räddningsväsendet och specialomsorgsdistriktens tjänster ännu mer i beredningsarbetet.

– För kunderna tas det stora steget redan i början av år 2022 då primärvården, den specialiserade sjukvården och socialvården integreras. En annan viktig punkt är välfärdsområdesvalen, där förtroendevalda för välfärdsområdets första tre år ska utses, säger Marina Kinnunen, direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Kontrollerat från samkommun till välfärdsområde

Under år 2022 sker beslutsfattandet för samkommunen och beslutsfattandet för det självstyrande välfärdsområdet parallellt. Tabellen visar skillnaden mellan beslutsfattandet i samkommunens fullmäktige och beslutsfattandet i välfärdsområdesfullmäktige:

Samkommunens fullmäktige

 

Välfärdsområdesfullmäktige

Mandaten bestäms utgående från resultatet i kommunalvalet.

Mandaten bestäms utgående från resultatet i välfärdsområdesvalet.

 

Beslutar om välfärdssamkommunens ärenden.

 

Beslutar i ärenden som berör välfärdsområdet.

 

Fullmäktige tillsätter en styrelse och övriga organ.

Fullmäktige tillsätter en styrelse och övriga organ.

 

Mandatperiod 1.8–(31.5.2025)

–      Aktiv period till 31.12.2022.

–      Bokslutet godkänns och samkommunen upplöses år 2023.

Mandatperiod 1.3.2022–31.5.2025

Beslut om servicen fattas utgående från befolkningens behov redan år 2022.

– Redan under år 2022 utvecklar vi hela områdets jämlika service och vår gemensamma verksamhet. I och med att vi på ett smart sätt använt mellanåren till beredning kan vi sedan kontrollerat övergå från att vara en samkommun till att bli ett välfärdsområde, berättar Marina Kinnunen.

Skolkuratorerna och skolpsykologerna överförs till välfärdsområdet

Lagstiftningen som godkändes av riksdagen innebär att elevhälsans kuratorer och psykologer, skolhälsovården samt studerandehälsovården för andra stadiets studerande överförs till välfärdsområdena i början av år 2023. Styrgruppen för samkommunen beslöt på sitt möte att kommunerna kan välja att överföra kurators- och psykologtjänsterna frivilligt redan under år 2022.

– Kommunerna får nu avgöra vilken tidpunkt som passar bäst för överföringen så att verksamheten ska kunna fortlöpa utan avbrott, säger Marina Kinnunen.

Kommunerna ska meddela om överföringen av tjänsterna senast 30.9.2021. Som överföringstidpunkt rekommenderas 1.1.2022, 1.8.2022 eller 1.1.2023.

Sammansättningen av styrgruppen uppdaterades efter kommunalvalen

Sammansättningen av styrgruppen ändras efter kommunalvalen. Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde består av fullmäktige- och styrelseordföranden i landskapet Österbottens kommuner och städer samt av kommundirektörerna, stadsdirektörerna och ansvariga personer i samkommunerna för sjukvårdsdistriktet, Eskoo och Kårkulla. Räddningsväsendet representeras av direktören för Österbottens räddningsverk och av ordföranden för affärsverkets direktion. Medlemmar från personalen har valts utgående från huvudavtalsorganisationernas förslag. Styrgruppens sammansättning.

 

Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde hade möte tisdagen den 31 augusti. Förutom den nationella välfärdsområdesreformen och överföringen av skolkuratorer och skolpsykologer behandlade styrgruppen även en lägesöversikt över utvecklingsprojekten inom social- och hälsovården samt ett principbeslut gällande upphandling och lagerhantering. Styrgruppen håller sitt nästa sammanträde tisdagen den 21 september 2021.

 

 

 

01.09.2021 Redaktion_Toimitus