Österbottens välfärdssamkommun som inleder sin verksamhet i början av år 2022 har nu fått en förvaltningsstadga. Samkommunens fullmäktige godkände förvaltningsstadgan vid sitt sammanträde på måndagen den 7 juni 2021. I förvaltningsstadgan fastställer man bland annat hur samkommunens förvaltning är ordnad, men i och med att samkommunen är verksam inom den offentliga förvaltningen så fastställer förvaltningsstadgan även hur beslutanderätten används i organisationen.

Arbetet med att bereda en förvaltningsstadga för Österbottens välfärdsområde inleddes redan i juli ifjol. Den långa beredningstiden beror på att den nya organisationen kommer att bli massiv – med över 7 000 anställda från 13 kommuner. Österbottens välfärdsområdes förvaltningsdirektör Juha Post är nöjd att förvaltningsstadgan nu är klar.

– Det känns bra att det långa beredningsarbetet nu är över och att vi fått en förvaltningsstadga. Även om stadgan följer samma vedertagna praxis som andra samkommuners förvaltningsstadgor så har den ändå utarbetats för att bemöta de specifika behov som vi har i Österbotten. I beredningsarbetet har stor uppmärksamhet fästs i synnerhet vid språkliga aspekter och vid att ledningssystemet ska bli ändamålsenligt.

Så smidiga processer som möjligt

I beredningsarbetet har man utgått från hur samkommunen i grunden är uppbyggd. I och med att man i samkommunen leder fem olika element, dvs. befolkningen, personalen, substansen, regionen och integrationen av vården, så har förvaltningsstadgan utarbetats utgående från ett processperspektiv. Målet har varit att skapa så smidiga verksamhetsprocesser som möjligt. Det här sättet avviker från hur förvaltningsstadgor i allmänhet upprättas, för där utgår man i stället från processer från organ och tjänsteinnehavare.

Före stadgan sändes på en godkännanderunda så behandlades den i fem omgångar i Österbottens välfärdsområdes politiska styrgrupp. Ledningssystemet i stadgan finslipades av samkommunens högsta ledning på workshopar, varefter ett utkast till stadga skickades till kommuner och personalrepresentanter för kommentarer.

–Samkommunens stora storlek har ställt till utmaningar för alla dem som arbetat för att vi ska få ett ändamålsenligt dokument. Beredningen har krävt mycket arbete, samtidigt som man under arbetets gång på ett berömligt sätt varit lyhörd för olika parter, vilket enligt min åsikt garanterar att slutresultatet är bra men också att alla kan vara nöjda med det, säger samkommunens styrelseordförande Hans Franz när han bes beskriva det beredningsarbete som tagit nära ett år i anspråk.

Den förvaltningsstadga som nu godkänts för Österbottens välfärdsområde bistår det fortsatta beredningsarbetet och kan vid behov ännu ses över i höst innan den egentliga verksamheten inleds i januari 2022.

08.06.2021 redaktion_toimitus