Från och med 1.1.2022 känner du igen social- och hälsovården i Österbotten via logon med två människor som möts. Det visuella uttrycket för Österbottens välfärdsområde har planerats under vintern och våren. Regionens invånare och den framtida personalen i välfärdsområdet har deltagit i planeringen av det visuella uttrycket.

Logon beskriver attityden

Österbottens välfärdsområdes logo består av två människor hand i hand. Logon symboliserar varmt bemötande, förening och ett människoorienterat arbetssätt.

– Serviceattityden i Österbottens välfärdsområde är ”Hej, hur kan jag hjälpa dig?”. Vi vill att den förmedlas i verksamheten på samma sätt som den syns i välfärdsområdets visuella uttryck, berättar Petra Fager, kommunikationsdirektör för Österbottens välfärdsområde.

Färgerna som kännetecknar välfärdsområdet är blått och grönt. Den blå färgen avspeglar pålitlighet, lugn och havet och den gröna färgen avspeglar tillväxt, balans, hälsa och jorden.   

Det gemensamma visuella uttrycket är en del av föreningen

Österbottens välfärdsområde kombinerar socialvården, primärvården och den specialiserade sjukvården från tretton kommuner och fjorton organisationer i en och samma organisation. Ett gemensamt visuellt uttryck är en viktig del då organisationen och servicen förenas.

– I fortsättningen kommer alla över 7 000 anställda tillsammans arbeta för välfärden för Österbottens invånare. Det gemensamma visuella uttrycket hjälper invånarna att känna igen tjänsterna och hjälper också oss arbetstagare att skapa en vi-anda, berättar Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde.

 

Invånarna och personalen deltog i planeringen

Det visuella uttrycket grundar sig i välfärdsområdets strategi. Därtill har en enkät gjorts för invånarna och personalen, där bakgrundsinformation och åsikter om exempelvis färgerna samlats in. Det visuella uttrycket implementeras stegvis. Från och med hösten börjar logon användas i beredningen av Österbottens välfärdsområde, och från och med år 2022 i servicen för invånarna.

 

Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde godkände det visuella uttrycket på sitt sammanträde 15.6. På sammanträdet behandlades även bland annat principerna för överföringen av personalen, överföringen av lokaliteter samt överföringen av telefonnummer.

16.06.2021 Redaktion_Toimitus