Jouren finns till för de patienter som behöver akut vård för plötsliga hälsoproblem. Detta vill akuten på Vasa centralsjukhus påminna om, som kvällstid fungerar som samjour i Vasa. Den senaste tiden har det varit rusning till akuten från många olika patientgrupper, vilket äventyrar vården för dem som verkligen behöver akut vård.

En som får plötsliga hälsoproblem dagtid ska ta kontakt med sin egen hälsocentral, där man gör en bedömning av hur brådskande vårdbehovet är. Dagtid ska man alltså i första hand vända sig till den egna hälsocentralen.

Under jourtid, det vill säga efter klockan 16, ska man först ringa till 116 117 för att få en bedömning av vårdbehovet. Jourhjälpen ger under samtalet information om situationen är brådskande eller om det kan vänta till följande morgon, då patienten får ta kontakt med den egna hälsocentralen.  

Bedömningen av vårdbehovet baseras på kriterier som är gemensamma för hela landet. För att resurserna på samjouren på Vasa centralsjukhus ska räcka till för att ta emot patienter i behov av akut vård, kommer akuten i fortsättningen att göra bedömningen av vårdbehovet effektivare. Patienter, vars symtom inte uppfyller kriterierna för en patient i behov av akut vård, kommer i fortsättningen under tjänstetid att hänvisas till antingen hälsocentralen eller till att själv följa med symtomen hemma. Det är av yttersta vikt att en person med symtom alltid ringer numret 116 117 innan hen åker in till akuten. Speciellt nattetid är det här viktigt. Vid plötsliga hälsoproblem kan man också få hjälp med bedömning av vårdbehovet via terveyskyla.fi/paivystystalo/sv, en elektronisk tjänst som utvecklats av professionella inom hälsovården.

Akuten på Vasa centralsjukhus betonar att det här inte är något nytt. Kriterierna för bedömning av vårdbehovet har funnits tidigare, men nu börjar man se till att de efterföljs mer intensivt. På så sätt får de patienter som verkligen behöver akut vård en mer högklassig och bättre vård.

Akuten påminner också om att man inte ska ringa Jourhjälpen i följande fall:

 • för att höra om laboratoriesvar
 • för att höra om röntgenundersökningar eller
 • för att fråga om mottagningstider som redan bokats in.

Det är också viktigt att känna igen de symtom som alltid är orsak att åka in till akuten. Dessa symtom är:

 • Kraftiga bröstsmärtor
 • Kraftiga blödningar
 • Svåra andningssvårigheter eller
 • Symtom på stroke (ett eller flera av följande symtom):
  • talsvårigheter (svårt att bilda ord eller talar otydligt)
  • tecken på ansiktsförlamning, till exempel att ena mungipan hänger eller att det är svårt att röra på ansiktet
  • domning i armar eller ben

Bestämmelser om brådskande vård och jour

Bestämmelser om brådskande vård och jour finns i hälso- och sjukvårdslagen och samt i jourförordningen. Vid jouren får patienter brådskande vård oavsett bosättningsort. Med brådskande vård avses sådan omedelbar bedömning och vård som ett akut insjuknande, en skada, en försvårad långvarig sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga förutsätter, och som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen eller skadan förvärras. Mera info om bestämmelser om brådskande vård och jour finns på websidor av Social- och hälsovårdsministeriet.

13.12.2021 redaktion_toimitus