Spridningen av coronaviruset har nu tagit ny fart i Vasa sjukvårdsdistrikt efter det en aning lugnare läget i slutet av året. Det bästa sättet att skydda sig själv och sina närmaste är fortfarande att undvika sammankomster samt att hålla avstånd och använda munskydd. I Vasa sjukvårdsdistrikt förlängs rekommendationen om att man inte ska arrangera privata sammankomster för över 10 personer till den 14 februari. Rekommendationen om distansarbete och användning av munskydd förlängs till den 31 mars.

Reserestriktioner – det effektivaste sättet att förhindra spridningen av viruset

Merparten av de smittfall som har konstaterats i Österbotten i början av året härstammar från utlandet. Det är fråga om olika länder. Till följd av resande har man hittat mutationer av coronaviruset även i Österbotten. På sitt sammanträde den 12 januari konstaterade Österbottens coronasamordningsgrupp att det effektivaste sättet att förhindra spridningen av viruset är att begränsa inresande från riskländer. Men beslutet om reserestriktioner måste fattas på riksnivå.

– Regionala restriktioner och rekommendationer förhindrar att viruset sprids lokalt, men epidemin kan inte stoppas om smittbärande personer anländer från andra länder, säger Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Rekommendation om att de äldstes dans ska flyttas - bänkskuddardagen ges försiktigt grönt ljus

De restriktioner och rekommendationer som getts för att förhindra spridningen av coronaviruset har påverkat många festarrangemang i snart ett år. Nu står gymnasisternas äldstes dans och bänkskuddardag i tur. Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att de äldstes dans ska flyttas till senare i vår eller till början av hösten. Bänkskuddardagen kan enligt gruppen arrangeras i februari om man följer gällande rekommendationer om säkerhetsavstånd, munskydd och grupper. Besluten om både de äldstes dans och bänkskuddardagen fattas av respektive kommunen.

– De äldstes dans rekommenderas att flyttas till en senare tidpunkt för att även publiken ska få möjlighet att delta i gymnasisternas viktiga dag. Bänkskuddardagen kan följas från flera olika platser utomhus och då kan även gällande restriktioner och rekommendationer iakttas, säger Vasa stads ledande överläkare Heikki Kaukoranta.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 19 januari 2021 och vid behov redan tidigare.

Gällande rekommendationer och begränsningar hittas här.

Incidensen i kommunerna

INCIDENSEN under de föregående 14 dygnen VSVD (som helhet)

LÄGET I KOMMUNERNA, 12.1.2021

0-9   Kaskö, Närpes, Nykarleby
10-49

 

Kristinestad, Laihela, Larsmo, Vörå
50-99 VSVD: 61 Korsnäs, Korsholm, Pedersöre, Jakobstad, Vasa
100-199   -
över 200   Malax

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas:

  • Följande kommuner är i accelerationsfasen: Kaskö, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Närpes, Pedersöre, Nykarleby, Vasa, Vörå
  • Följande kommuner är i spridningsfasen: Korsnäs, Malax, Korsholm, Jakobstad

Totala antalet coronainfektioner: 1 400 (onsdagen 13.1.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 59 (onsdagen 13.1.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 5,87 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf.; Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa; Heikki Kaukoranta, Vasa; Gun Kapténs, Larsmo; Miia Kaartinen, RFV; Karin Kainlauri, NTM; Tuula Hannila-Handelberg, THL; Ulla Harjunmaa, THL; Tia Väisänen, THL; Jarkko Pirttiperä, K5; Petra Fager, VSVD, kommunikation; Päivi Berg, VSVD, sekreterare

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

13.01.2021 redaktion_toimitus