Beredningen av Österbottens välfärdsområde går framåt. Nästa och även den sista stora rekryteringsomgången påbörjas i april via Kuntarekry, tjänsten för lediga jobb i kommunsektorn. Rekryteringen som genomförs internt gäller de arbetstagare i kommunerna och samkommunerna, vilka kommer jobba i den nya välfärdssamkommunen.

I den ungefär 90 tjänster och befattningar omfattande rekryteringen till välfärdsområdet sökes nu ledning på mellannivå och vissa sakkunniga som ska bidra till att den nya, moderna social- och hälsovårdsorganisationen kan betjäna sina kunder bättre än tidigare. Bland platserna som lediganslås finns bland annat ledande läkare, överskötare, chefer, sakkunniga och planerare.

Med rekryteringsomgången hoppas man att personalen ska ta chansen och ansöka om de nya uppgifterna. Efter april månads rekryteringsomgång överförs resten av personalen till Österbottens välfärdsområde genom avtal om överlåtelse av rörelse. Den totala personalstyrkan i den nya organisationen kommer vara ungefär 7 000 personer.

Behörighetsvillkoren till fullmäktige för godkännande

Eftersom välfärdsområdets nya organisation kommer ha många anställda inom ett brett spektrum med olika yrkesbeteckningar, behandlade styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde behörighetsstadgan för tjänsterna och befattningarna på sitt möte måndagen 22 mars. Nu har den första delen av behörighetsstadgan, som berör de nya tjänsterna och befattningarna som behövs i organisationen, uppgjorts och senare kommer den andra delen som gäller hela personalen. Stadgan säkerställer behörighetsvillkoren för tjänsterna och befattningarna så att personerna som sköter uppgifterna har tillräcklig utbildning, arbetserfarenhet och språkkunskap för att klara av dem.

Behörighetsvillkoren enligt behörighetsstadgan presenteras i platsannonserna för de nya tjänsterna och befattningarna. I platsannonserna finns också en mer detaljerad beskrivning av vilken kompetens och vilka egenskaper som förväntas av sökanden.  

22.03.2021 redaktion_toimitus