Ett av de viktigaste målen för Österbottens välfärdsområde är högklassig närservice. För att ordna service som är jämlik och av jämn kvalitet i hela området krävs samarbete och koordinering. Den uppgiften sköter de regionala servicecheferna om. I deras arbete betonas kvalitet och patientsäkerhet samt samverkan mellan samkommunen, kommunerna, befolkningen, beslutsfattarna och personalen.  

Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde föreslår att följande personer väljs till regionala servicechefer:

  • Norra området (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo): Åsa Nyberg-Sundqvist, politices magister
  • Mellersta området, 1 (Korsholm, Vörå): Christine Widd, politices magister
  • Mellersta området, 2 (Vasa, Laihela): Lisa Sundman, magister i hälsovetenskaper och Tarja Koukkunen, hälsovårdare (högre YH)
  • Södra området (Malax, Korsnäs, Kristinestad, Närpes, Kaskö): Tiia Krooks, förvaltningsmagister

Planeringen av välfärdsområdets förvaltning framskrider enligt planen

Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde fortsatte beredningen av förvaltningen och behandlade samkommunens förvaltningsstadga. Grundavtalet och förvaltningsstadgan är de viktigaste handlingarna som styr verksamheten i samkommunen. I förvaltningsstadgan fastställs bland annat vem som beslutar i olika ärenden inom samkommunens verksamhet. Styrgruppen behandlade även planen för uppgörandet av välfärdsområdets verksamhets- och ekonomiplan. I planen ingår årliga överläggningar med medlemskommunerna.   

Styrgruppen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde sammanträdde på tisdagen den 26 januari.

26.01.2021 Redaktion_Toimitus