De nu utsedda sex verksamhetsområdesdirektörerna kommer att ansvara för att invånarna i Österbottens välfärdsområde får sina varierande servicebehov tillgodosedda. Verksamhetsområdesdirektörerna utsågs i dag den 18 januari 2021 av samkommunens styrelse.

De nu utsedda personerna ska leda, utveckla och samordna servicehelheten inom sitt verksamhetsområde i välfärdsområdets samtliga kommuner samt se till att samarbetet mellan verksamhetsområdena löper obrutet och att befolkningens behov av tjänster blir tillgodosedda.

En rekryteringsarbetsgrupp som tillsatts av styrgruppen för Österbottens välfärdsområde har ansvarat för rekryteringen av verksamhetsområdesdirektörerna. Samkommunens styrelse valde nu i enlighet med styrgruppens förslag följande personer till ifrågavarande tjänster: 

  • till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör för klient- och resurscentret utsågs Satu Hautamäki, doktor i administrativa vetenskaper
  • till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör för hem- och boendeservice utsågs Tony Pellfolk, filosofie doktor (geriatri)
  • till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör för psykosocial service utsågs Joachim Johansson, magister i psykologi
  • till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör för rehabilitering utsågs Annica Sundberg, specialist i rehabiliteringsmedicin
  • till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör för social- och hälsocentraler utsågs Sofia Svartsjö, specialist i allmänmedicin
  • till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör för sjukhusservice utsågs Christian Palmberg, medicine doktor

De nya direktörerna sköter sina tjänster vid sidan av sina egna tjänsteuppgifter till 50–80 procent till slutet av år 2020 och på heltid från och med början av år 2022 när verksamheten överförs till välfärdssamkommunen.

18.01.2021 redaktion_toimitus