På Vasa centralsjukhus ögonenhet har tre sjukskötare utbildats i att ge injektioner i ögats glaskropp. Det här har frigjort läkarna att utföra annat arbete, varför enheten nu årligen kan erbjuda 880 fler mottagningsbesök.

– Hittills har injektionsbehandlingen bara utförts av läkare, medan skötarna har hämtat patienten till salen, rengjort ögonregionen och ledsagat patienten tillbaka efter ingreppet och samtidigt tagit med sig en ny patient till salen. I fortsättningen kommer salen att bemannas av två skötare, en som hämtar patienten och en som sköter om injektionen. Beslutet om injektionsbehandlingen och vården fattas ändå av en läkare, berättar ögonenhetens biträdande avdelningsskötare Erika Blindheim.

Från och med början av februari har sjukskötarna Annika Österholm, Henna Purhonen och Jutta Tuisku-Salo behandlat patienter med injektioner i ögats glaskropp.

– Det är ett intressant och positivt komplement till arbetet, berättar Österholm som arbetat på ögonenheten i 14 år.

Tills nu har sjukskötarna på enheten bl.a. tagit bort stygn men inte utfört några ingrepp motsvarande injektioner i ögat. Samtliga tre skötare som nu utbildats i att ge injektioner är glada för att de fått lära sig något nytt.

– Det är alltid roligt med variation i arbetet, för det gör arbetet intressant, säger Purhonen och Tuisku-Salo.

Varje vecka behandlas cirka 60 patienter med injektioner i ögat. Merparten av behandlingarna ges till patienter som lider av den våta typen av åldersbetingad makuladegeneration.

– Vi behandlar över 2 000 patienter per år med injektioner och antalet ökar jämt i takt med att befolkningen blir äldre. Behandlingen med injektion är en så viktig behandlingsform att den inte sätts på paus ens på sommaren, eftersom följden av en utebliven behandling är så besvärlig. Utan behandling förlorar patienten sin synskärpa, berättar ögonöverläkare Janne Järvenpää.

I och med att man på kliniken behandlar så många patienter med injektioner i ögat så är skötarna redan rutinerade i sitt arbete. Injektionsbehandlingar ges två dagar i veckan. Och vid behov kan skötarna konsultera en läkare.

25.02.2021 Redaktion_Toimitus