Österbottens coronasamordningsgrupp sammankom till ett extra insatt möte på fredagen för att utvärdera lägesbilden i regionen, men också för att utvärdera om rekommendationerna och restriktionerna är tillräckliga och effektiva. Gruppen har under innevarande vecka också bett Regionförvaltningsverket bedöma de åtgärder som nu vidtagits i regionen. Samordningsgruppen gav inga nya rekommendationer, eftersom man redan nu använder starka rekommendationer i regionen.

Nästa vecka kommer man ändå eventuellt från nationell nivå att ge fler verktyg för bekämpningsarbetet i och med uppdateringen av lagen om smittsamma sjukdomar. Nu försöker man istället att få till en förbättring för att laboratorierna i Österbotten ska kunna öka användningen av snabbtester. Förberedelserna har börjat på FIMLAB.

Läget är fortfarande allvarligt

Under de föregående sju dygnen har man bekräftat 139 nya coronafall i Österbotten, varav två, efter sekvensering, konstaterades vara av den brittiska varianten av viruset. I genomsnitt utför man cirka 420 tester per dag, varav i genomsnitt 18 tester bekräftas vara positiva. Merparten av de positiva fallen kommer från Vasa baserat på befolkningsbasen, men smittfallen fördelas nog i övrigt jämt över hela regionen.

Kommunerna och invånarna får beröm för snabbt vidtagna åtgärder

– Vi vill tacka invånarna för att merparten har orkat följa de rekommendationer och anvisningar som är till för att förhindra spridningen av viruset. Kommunerna har dock omedelbart vidtagit åtgärder, och vid behov har klasser och till och med hela skolor övergått till distansundervisning med snabba lösningar. Eftersom kommunerna har svarat utmärkt finns det inget behov av bredare distansskolrekommendationer, men vi kommer att fortsätta längs den valda linjen, säger Vasa sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Coronasamordningsgruppen vill ännu poängtera att hobbyverksamhet i grupp för över 20-åringar enligt rekommendationerna bör avbrytas.

Dessutom rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp att privata tillställningar för över 10 personer inte ska arrangeras. Även rekommendationen om munskydd, distansarbete och ett säkerhetsavstånd på minst två meter är fortfarande i kraft till den 31 mars 2021.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 1 807 (fredagen 12.2)

Incidensen i regionen (14 dygn): 128 (fredagen 12.2)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 6,28% (torsdagen 11.2)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Peter Nieminen, VSVD, Gun Kapténs, Larsmo, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Tomas Häyry, Vasa, Karin Kainlauri, NTM, Tia Väisänen, THL, Hanna Hattar, VSVD, Heidi Kurvinen, VSVD, informatör, Päivi Berg, VSVD, sekreterare

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

16.02.2021 redaktion_toimitus