Utdelningen av årets första nummer av tidningen Hembesöket har inletts. Vad behandlar man med den ljusbehandling som nu erbjuds även i Jakobstad? Hur fungerar centralsjukhusets eget klientråd? Och vad är lungendoskopi och vad behandlas med injektioner med botulinumtoxin? Vem av sjukhusets anställda är finsk mästare i poledance? Det här är bara några plock av de mångsidiga artiklar som du kan läsa i vår tidning.

Tidningen Hembesöket är Vasa centralsjukhus egen informationstidning som utdelas till alla hushåll i sjukvårdsdistriktets 13 kommuner från och med den 20 maj.

I det här numret kan du läsa om de ljusbehandlingar som nu inletts i Jakobstad och som används för att behandla olika hudsjukdomar. Du kan också läsa om sjukhusets eget klientråd, men också om vår case manager-modell. I artikeln om Vasa centralsjukhus lung- och neurologiska poliklinik berättar om vi de sjukdomar som behandlas på polikliniken och de behandlingar som är i bruk på polikliniken. Centralsjukhusets underhållschef Johanna Rajamäki presenterar också sin atletiska hobby för tidningens läsare. I tidningen får du läsa aktuella nyheter om de reformer och projekt som pågår på sjukhusområdet och i organisationen. På tidningens mittuppslag hittar du en karta över sjukhusområdet som du kan klippa ut och där du ser hur du hittar till centralsjukhusets coronaprovtagning.    

Artiklarna i tidningen ger dig nyttig information, men också inspirerande berättelser som du kan identifiera dig med. Du kan läsa alla artiklar digitalt här.

Är det ändå något som du saknade i tidningen? Vi tar gärna emot ris och ros om tidningen och idéer till artiklar som du gärna skulle läsa. Bland alla som svarar på vår läsartävling lottar vi ut inhemska designfågelholkar!

Du kan ge ris och ros om tidningen med vår webbenkät.   

Du kan också läsa tidningen digitalt här (en issuu publikation). OBS! Den PDF-fil som öppnas kan inte läsas med skärmläsare.

20.05.2021 redaktion_toimitus