Österbottens coronasamordningsgrupp vill åter uppmana invånarna att vaccinera sig mot coronaviruset eftersom smittfallen under de senaste veckorna påvisat att viruset i allt högre grad håller på att bli de ovaccinerades sjukdom. Gruppen meddelar också att coronaprovtagningen i Vasa flyttar. Från och med onsdagen den 29 september tas proverna på kasernområdet i Vasa utan remiss och utan tidsbokning.

Under den senaste veckan har smittfallen minskat i Österbotten. När man under den föregående veckan konstaterade 192 nya smittfall i regionen så har antalet under den senaste veckan sjunkit till 110 nya smittfall. Dessutom har antalet personer i karantän i praktiken halverats från och med senaste vecka. På onsdagen den 22 september var incidensen i regionen 159.

Rekommendationen om distansarbete löper ut 30.9, rekommendationen om användning av munskydd fortsätter till 31.10

På sitt sammanträde i tisdags beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp att den allmänna rekommendationen om distansarbete i landskapet ska sluta gälla den 30 september. Arbetsgivare och organisationer kan nu alltså själv besluta om sina förhållningssätt och om hur de i sin verksamhet ska återgå till normala förhållanden nu när rekommendationen löper ut.

Gruppen förlängde ändå sin starka rekommendation om användning av munskydd till den 31 oktober.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång om två veckor på tisdagen den 5 oktober och vid behov redan tidigare.

Från och med den 29 september tas coronaproverna på ett nytt ställe, testningen av barn och unga görs fortfarande med låg tröskel

Vasa centralsjukhus coronaprovtagning flyttar till kasernområdet i Vasa. Provtagningen fungerar enligt en s.k. drive in- och walk in-princip. Provtagningen sker i ett stort tält dit man kan köra med bil eller promenera eller cykla in. Provtagningen kräver varken remiss eller tidsbokning. Provtagningen på det nya stället startar på onsdagen den 29 september kl. 9. Från och med torsdagen den 30 september kan man testa sig varje dag kl. 8.00–20.20.

I och med att incidenstalet i Österbotten fortfarande är tämligen högt rekommenderar gruppen testning med låg tröskel även för barn och unga för att man ska hitta smittfallen och lyckas bryta smittkedjorna. Testning av personer som vaccinerats två gånger övervägs från fall till fall.

Karta över den nya coronaprovtagningen:

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 3 503 (onsdagen 22.9.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 159 (onsdagen 22.9.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 5,5 %

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 21.9.2021: 16 personer.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Hanna Hattar, kommunikationen, VSVD, Päivi Berg, sekr. VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

22.09.2021 redaktion_toimitus