På sitt möte den 18 maj drog styrgruppen för Österbottens välfärdsområde riktlinjer för vilka uppgifter som överförs till välfärdsområdet och vilka som blir kvar i kommunerna samt för hur samarbetet mellan välfärdsområdet och kommunerna ska ordnas. Den här gången behandlade styrgruppen riktlinjerna för integrationsservicen för invandrare samt för samarbetet gällande stödtjänsterna.

Ändringar i stödtjänsterna kontrollerat under övergångsperioden

Överföringen av social- och hälsovården till välfärdsområdet påverkar hur kommunernas förvaltning och olika stödtjänster, så som städning och matservice, ordnas. Det finns skillnader i kommunernas och samkommunernas kriterier för tjänsterna och tjänsterna har anskaffats med avtal som är i kraft olika länge.

Styrgruppen beslutade att ändringar i de administrativa och funktionella stödtjänsterna görs under en två år lång övergångsperiod, senast i slutet av år 2023. Under år 2022 fastställs gemensamma servicekriterier för välfärdsområdet och under år 2023 harmoniseras verksamheten.

– Målet är enhetliga, högklassiga och effektiva stödtjänster som också medför besparingar. Under övergångsperioden ska vi tillsammans med kommunerna komma överens om bästa möjliga modell för samarbetet, berättar Marina Kinnunen.

Övergångsperioden tryggar att servicen fortlöper utan störningar både i kommunerna och i välfärdsområdet.

Ansvaret för integrationen kvar hos kommunerna

Också i fortsättningen är det kommunerna som koordinerar integrationen av de som flyttar till kommunen från utlandet. Integrationsarbetet genomförs i tätt samarbete med Österbottens välfärdsområde, NTM-centralen i Österbotten och arbets- och näringsbyrån. Servicen i välfärdsområdet främjar integrationen av inflyttarna, och välfärdsområdet ordnar bland annat hälsogranskningar för kvotflyktingar och social service för invandrare.

– Nu har vi en tydlig linje för ansvaret och för arbetsfördelningen då välfärdsområdet inleder sin verksamhet. Nu kan vi utveckla en modell som täcker hela regionen och som innebär att alla som flyttar in i kommunerna får service på jämlika grunder, säger Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde.

För att processen mellan de flera olika aktörerna ska bli så smidig som möjligt krävs ännu diskussion och gemensamt utvecklingsarbete.

 

Förutom linjedragningarna för organiseringen av integrationen och stödtjänsterna beslöt styrgruppen för Österbottens välfärdsområde också att föreslå för samkommunens styrelse att den godkänner förvaltningsstadgan samt mötesarvodes- och resestadgan för de förtroendevalda. Styrgruppen behandlade även principerna för överlåtelse av egendom från kommunerna och samkommunerna till samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Styrgruppen för Österbottens välfärdsområde sammanträder nästa gång 15.6.2021.

19.05.2021 Redaktion_Toimitus