Effekterna av den globala coronapandemin märks i Vasa sjukvårdsdistrikts personalrapport för år 2020. Pandemin ställde till utmaningar i såväl det dagliga vårdarbetet som i utveckling, utbildning och rekrytering.

Pandemin ledde till att arbetet och arbetsmetoderna under det gångna året anpassades enligt omständigheterna. Uppgjorda försiktighetsföreskrifter följdes och anställda övergick till distansarbete i mån av möjlighet, samtidigt som möten och utbildningar till största delen hölls på distans.

Trots pandemin var rekryteringen i full gång på Vasa centralsjukhus. Antalet sökande per lediganslagen plats ökade i jämförelse med föregående år med 5,11 procent. Men rekryteringen av läkare ställde fortfarande till utmaningar. Vasa centralsjukhus utvecklade sin språkundervisning genom att lansera ett eget språktest, där man betonar den svenska och finska som används i sjukvården. Testet är i första hand avsett för personal som saknar ett formellt språkintyg.

Trivseln i arbetet varierade på enheterna

Virusepidemin påverkade även personalens trivsel men även samhörigheten på sjukhuset. På grund av coronaepidemin kände en del av personalen sig stressad på arbetsplatsen. Dessutom upplevde personalen att trivseln i arbetet hade minskat på grund av användningen av munskydd och den minskade samvaron med arbetskompisarna. På vissa enheter upplevde man ändå att virusepidemin till och med hade stärkt vi-andan. Åttioen procent av personalen hade haft ett utvecklingssamtal med sin förman, vilket är 10 procent mer än året innan.  

Sjukfrånvaron minskade för andra året i följd

Sjukfrånvaron bland personalen minskade redan för andra året i följd. Sjukfrånvarodagarna i förhållande till anställningsdagarna minskade med 3,2 procent, vilket i praktiken betyder en dag per anställd.
År 2020 sysselsatte Vasa centralsjukhus sammanlagt 2 o58 anställda. Antalet tjänster och befattningar minskade i jämförelse med året innan. Sjukhusets laboratorieverksamhet med drygt 120 personer överfördes till Fimlab Laboratoriot Oy. Antalet läkare och förvaltningspersonal ökade. Orsaken till det ökade antalet förvaltningspersonal är att man rekryterade många ledande tjänsteinnehavare för att kunna inleda planeringen av det kommande välfärdsområdet. Dessutom anställde man personal till flera stora projekt.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse behandlade personalrapporten vid sitt sammanträde på måndagen den 14 april 2021.

19.04.2021 redaktion_toimitus