År 2020 var på många sätt ett utmanande år för Vasa sjukvårdsdistrikt. Coronapandemin som skakade om hela världen påverkade också verksamheten vid Vasa centralsjukhus, där man samtidigt som man förberedde sig för ny sorts verksamhet också minskade på den normala verksamheten. Personal överfördes till nya uppgifter vartefter läget förändrades. Vasa sjukvårdsdistrikt uppvisar i sitt bokslut för 2020 ett överskott om 1,4 miljoner euro, vilket enligt sjukvårdsdistriktets ekonomidirektör Lena Nystrand är ett bra resultat med tanke på läget år 2020.

- Jag är nöjd med att vi har kunnat göra ett så pass bra resultat trots alla utmaningar vi har haft under coronapandemin. Sjukvårdsdistriktet strävar ju efter att göra ett resultat som är så nära 0 som möjligt men på grund av en extraordinär intäkt så får vi ett överskott om 1,4 miljoner euro.  

Avgiftsintäkterna blev 0,9 miljoner mindre än planerat, dels eftersom en stor del av coronabesöken, enligt lagen om smittsamma sjukdomar, var gratis och dels eftersom en del besök ersattes helt med telefonkontakter, vilka var gratis för patienterna.

- De extra kostnader vi har haft med anledning av pandemin täcktes av bidrag från staten, annars hade vi naturligtvis gjort ett stort underskott i och med alla beredskapsarrangemang såsom ändringar i verksamheten, personalarrangemang, anskaffning av skyddsutrustning mm. Vi fick 7,3 miljoner euro i understöd och det motsvarar de extrakostnader vi haft säger Lena Nystrand.

Samkommunens verksamhetskostnader, inklusive alla tilläggskostnader som förorsakades av pandemin var 2 % högre än budgeterat och ökade med 2,6 % jämfört med 2019. Överskridningarna i de köpta tjänsterna berodde närmast på köpta läkartjänster och köpta laboratorietjänster medan överskridningarna i materialkostnader hänförde sig till användningen av skyddsutrustning.

Vasa sjukvårdsdistrikts största projekt är det s.k. H-huset som nu håller på att uppföras i Sandviken.

- Det största enskilda fastighetsprojektet är H-huset, med en totalbudget om 145,6 miljoner, varav 65,7 miljoner hade förverkligats fram till utgången av år 2020. Byggprojektet framskrider enligt planerna och håller sig inom ramen för budgeten, berättar Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Hans Frantz som tillika är nöjd med det uppnådda resultatet med tanke på det läge som man hade år 2020.

Sjukvårdsdistriktet hade också andra byggprojekt på gång,  bland annat höjde man parkeringshuset med en våning och sanerade operationssalarna vid sjukhuset.

Den största enskilda apparaturinvesteringen var en Hybridscanner för operationsavdelningen följt av en genomlysningsapparat för röntgenavdelningen.

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt godkände bokslutet för år 2020 vid sitt sammanträde på måndagen den 22 februari.

22.02.2021 redaktion_toimitus