I Österbotten ligger antalet nya coronafall fortfarande på en måttlig nivå, samtidigt som smittkällorna kan kartläggas till 90 procent. Men enligt de nationella anvisningarna befinner Österbotten sig fortfarande i accelerationsfasen, varför österbottningarna ännu måste följa de rekommendationer och restriktioner som gäller för denna fas.

I takt med att läget lugnar ner sig så ser man först över de restriktioner som berör barn och unga. På tisdagsförmiddagen beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp därför att restriktionerna för hobbyverksamhet som är avsedd för barn och unga under 20 år ska avvecklas, medan medverkan i spel och matcher tillsvidare bara är tillåten innanför landskapet. Med andra ord får inga lag utifrån landskapet delta i spel eller matcher som arrangeras i landskapet, samtidigt som inga lag från landskapet får delta i spel eller matcher som arrangeras utanför landskapet. Lag får ändå träna och spela som normalt i Österbotten.

Trots att coronasamordningsgruppen nu lättar på restriktionerna påminner gruppen om att över 12-åringar borde använda munskydd, iaktta säkerhetsavstånd och god handhygien så långt som möjligt.

Regionens coronasamordningsgrupp håller fortfarande i kraft de rekommendationer som gäller till den 30 april eftersom man fortfarande konstaterar nya coronafall i de flesta kommunerna och incidenstalet ligger kring trettio. Gruppen ser över alla rekommendationer och restriktioner på sitt följande sammanträde den 27 april.

Alla restriktioner och rekommendationer i Österbotten finns på Vasa centralsjukhus webbplats.

På torsdagen kan man åter testa sig i Korsnäståget

Den mobila provtagningsenheten finns åter på plats i Korsnäståget på torsdagen den 22 april kl. 14.30–17.30. Prov tas med låg tröskel mittemot Korsnästågets hälsostation på Fräsargatan. Senaste torsdag tog man 59 coronatest i Korsnäståget.

Provtagningen är gratis och kräver ingen remiss, även symtomfria personer kan testa sig. Provsvaret fås inom 2–3 dygn. Den mobila provtagningen fortsätter i Korsnäståget ännu på torsdagen den 29 april.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 27 april 2021.  

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: accelerationsfasen

Totala antalet coronainfektioner: 2 382 (tisdagen 20.4)

Incidensen i regionen (14 dygn): 29 (tisdagen 20.4)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 1,3 %

Antalet personer som avlidit i sjukvårdsdistriktet på grund av sjukdom som förorsakats av coronaviruset, från och med början av epidemin, 20.4.2021: 16 personer. (Meddelas varannan vecka.)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf. Juha Salonen, VSVD, Peter Nieminen, VSVD, Tomas Häyry, Vasa, Heikki Kaukoranta, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Miia Kaartinen, RFV, Ulla Harjunmaa, THL, Timo Saari, NTM, Eero Poukka, THL, Heidi Kurvinen, kommunikationen, VSVD, Päivi Berg, sekreterare.

 

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

20.04.2021 Redaktion_Toimitus