Det varma sommarvädret har medfört ett ökat antal fall där människor smittats av bakterier i släktet Vibrio. Vibriobakterierna förökar sig i varmt salthaltigt kustvatten, men inte i inlandets sötvatten. Smittan sker vanligen så att vibriobakterien kommer i kontakt med sår och orsakar en hudinfektion. Hos den som badar i vattnet kan bakterierna också orsaka inflammationer i ytterörat. Om man sväljer vatten med bakterier kan de orsaka lindrig magsjuka. I allvarligare sjukdomsform kommer bakterien in i blodet, vilket kan orsaka en allvarlig allmäninfektion och rentav leda till döden.

– Värmeböljan och det låga kustvattnet vid Vasas kust ökar risken för bakterieinfektion. För några år sedan hade vi flera patienter som fått vibriosmitta via badvattnet i sjukhusvård, berättar Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen.

Undvik att simma i havet nu om du har nedsatt motståndskraft

Havsvattenburna infektioner orsakade av vibrioner kan vara farliga särskilt för personer som har en nedsatt motståndskraft på grund av sjukdom eller långvarig medicinering. Dessa personer bör undvika att bada i Östersjön i sommar,  framför allt om de har hudskador eller andra sårnader.

Förhöjd risk för vibriosmitta föreligger så länge som havsvattnets yttertemperatur är hög. När klimatet blir varmare blir det också vanligare med varma somrar, vilket ökar risken för vibrioinfektioner som sprids via badvatten.

Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen kommer ihåg att för några år sedan orsakade badvattenburna vibrioinfektioner kraftiga symtom, patienterna hade bl.a. hög feber och hudinfektioner.

– Om badaren har en liten hudskada kan det ge upphov till en ihållande infektion, som kräver långvarig sjukhusvård, säger Salonen.

I Östersjöns kustvatten kan smitta orsakas speciellt av Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus samt Vibrio parahaemolyticus.

– Smittorna som kom via badvattnet i Vasa för några år sedan var av bakteriestammen Vibrio vulnificus. Patienterna var i mycket dåligt skick, berättar Salonen.

Läs mer om ämnet på THL:s webbplats.

09.07.2021 Redaktion_Toimitus