Vaccinationerna mot coronaviruset fortsätter i Vasa sjukvårdsdistrikt enligt den nationella planen. För tillfället vaccineras boende på omsorgsenheter som ger vård dygnet runt. Kommunerna ordnar vaccinationerna för sina invånare. Det finns mindre vacciner än väntat, vilket gör vaccinationstakten långsammare.

I vaccinationsordningen följs statsrådets förordning och rekommendationerna från Institutet för hälsa och välfärd (THL).  Vaccinmängderna är fortfarande rätt blygsamma, speciellt med tanke på att det krävs två vaccinationer med ungefär tre till fyra veckors mellanrum för ett gott skydd. Nya vaccinationer stannar alltid tillfälligt upp då vaccindoserna som anländer används till att ge den andra dosen.   

Vaccinationerna framskrider i enlighet med den nationella planen

Hittills har den hälsovårdspersonal som deltar i vården eller undersökningar av coronapatienter och därmed löper störst risk för att utsättas för viruset vaccinerats: intensivvårdsavdelningen, akuten, den prehospitala vården, infektionsmottagningarna, coronaprovtagningen och provhanteringen. Den här gruppen har fått den första vaccindosen.

Nu har även boende på omsorgsenheter med vård dygnet runt börjat vaccineras, majoriteten av de boende får den första vaccindosen sista veckan i januari. I Österbotten finns det drygt 2 000 personer som hör till den här målgruppen. Över 70-åringarna, de som på grund av åldern hör till riskgruppen, börjar vaccineras i februari. Till den här målgruppen hör ungefär 28 000 personer. Tillgången till vaccin påverkar hur snabbt vaccinationerna kan genomföras samt när kommande massvaccinationer kan inledas. För tillfället verkar tillgången vara betydligt sämre än man tidigare väntat. På grund av den osäkra tillgången till vaccinet går det inte att uppskatta tidtabellen för när olika grupper vaccineras.  

Kommunerna ansvarar för att invånarna vaccineras

Varje kommun ansvarar för att vaccinera sina invånare. Vaccinerna delas jämnt ut till kommunerna. I det första skedet beaktas riskgrupperna och i det andra skedet befolkningsmängden.  

27.01.2021 Redaktion_Toimitus