Österbottens välfärdsområde bildas av tretton kommuner i Österbotten. Den helt nya organisationen kommer erbjuda primärvård, socialvård och specialiserad sjukvård i regionen från och med år 2022.

Nu är det dags att skapa en varumärkesidentitet för den nya organisationen. Din åsikt spelar roll! Besvara enkäten och berätta vad du tänker om Österbottens välfärdsområde.

Svara på enkäten här. Enkäten är öppen till 24.3.2021.

Ett pris lottas ut bland dem som lämnar sina kontaktuppgifter.

18.03.2021 Redaktion_Toimitus