Vasa centralsjukhus har igen bedömts vara ett femstjärnigt utbildningssjukhus av unga läkare. Vasa centralsjukhus medicinska ansvarsområde beviljades ett specialdiplom på basis av resultatet av en rekommendationsenkät där unga läkare bedömde utbildningsorterna i Finland år 2020. Alla unga läkare som hade deltagit i den utbildning som arrangerades inom ansvarsområdet och hade besvarat enkäten gav ansvarsområdet full poäng.

Läkare som deltar i den utbildning som arrangeras inom det medicinska ansvarsområdet specialiserar sig antingen i inremedicin, kardiologi, lungsjukdomar, onkologi, neurologi eller i hudsjukdomar. Diplomet mottogs av Vasa centralsjukhus överläkare i inremedicin Otto Knutar och det medicinska ansvarsområdets direktör Christian Kantola.

- Det är fint att få erkänsla för vår utbildning. Vi redan länge arbetat för att erbjuda både medicine kandidater och specialiserande läkare en bra utbildning. Det här erkännandet återspeglar den goda och stimulerande atmosfär som råder inom vårt ansvarsområde, säger Christian Kantola.

Knutar bekräftar att unga läkare berömmer den goda anda och vi-känsla som råder på sjukhuset.

- Våra specialister är lättillgängliga och stöder de unga läkarna i deras arbete. Dessutom ser vi till att de specialiserande läkarna inte lämnas ensamma i svåra lägen och att de unga läkarna också kan delta i utbildningar och hålla sina semesterdagar. Tack vare det här hinner de ladda sina batterier inför nya utmaningar.

Det här är det fjärde året Föreningen för unga läkare genomför en dylik enkät i samarbete med Finlands läkarförbund. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 742 specialiserande läkare. Resultatet av enkäten för år 2020 publicerades den 13 januari i samband med de virtuella Läkardagarna 2021.

Vasa centralsjukhus har också under de tidigare tre åren bedömts vara ett femstjärnigt utbildningssjukhus. När ovan nämnda diplom utdelades för första gången ifjol överräcktes det till Vasa centralsjukhus enhet för gynekologi och barnsjukdomar. För tillfället utbildar cirka 50–60 specialiserande läkare sig på Vasa centralsjukhus.

14.01.2021 redaktion_toimitus