Den 1 december 2021 kommer Vasa centralsjukhus gynekologiska enhet att öppna ett s.k. Seri-stödcentrum, där man dygnet runt ska erbjuda stöd och vård till personer som utsatts för sexuellt våld. Stödcentret är till för alla personer som är över 16 år och som utsatts för sexuellt våld, oavsett kön.

Seri-stödcentren erbjuder stöd och vård med låg tröskel runtom i Finland till dem som utsatts för sexuellt våld. Huvudenheterna är belägna på de fem universitetscentralsjukhusen i landet, dvs. i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo, men nu håller man på att grunda satellitenheter på 19 orter, varav en i Vasa.

Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet efter årsskiftet hör till Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) specialupptagningsområde som styr planeringen av den verksamhet som ska erbjudas vid SERI-stödcentret i Vasa.

Lättare vårdprocess

Målet med den verksamhet som bedrivs vid Seri-stödcentret är att underlätta den vårdprocess som finns till för personer som har utsatts för sexuellt vård och att erbjuda hjälp med låg tröskel. Den största förändringen är att man inte behöver göra en brottsanmälan för att besöka Seri-centret.

Koordinerande avdelningsskötare Kaisa Muikku som deltagit i planeringen av Seri-stödcentret betonar att alla som är över 16 år har rätt att söka vård oberoende av situation och kön. Personen kan söka vård kort efter händelsen, men också senare. Tyngdpunkten ligger på våldssituationer som inträffat nyligen, men personalen på enheten behandlar även äldre trauman.

– Alla har rätt att få vård. På de Seri-stödcenter där man börjat med denna verksamhet tidigare har man kommit till insikt att även äldre trauman behöver hanteras. Det finns personer som tagit kontakt om fall som inträffat för flera decennier sedan, berättar Muikku.

Individuell och multiprofessionell hjälp

På Seri-stödcentret planeras vården av den som utsatts för sexuellt våld alltid individuellt. Vården genomförs sedan multiprofessionellt utgående från kundens behov. På centret arbetar det barnmorskor och gynekologer samt en socialarbetare, psykolog och sjukhuspastor. Uppföljningsfasen på stödcentret varar normalt i ett år – ifall kunden själv så önskar. Antalet besök beror på kundens behov av hjälp.

– Vi hjälper personer som utsatts för sexuellt våld genom att ge dem hopp om att man kan kommer över det som inträffat och gå vidare i livet. Den dödsskräck som kan upplevas i samband med en våldtäkt sägs kunna jämställas med den dödsskräck som kan upplevas i krig, berättar barnmorskorna och sexualrådgivarna Nina Fred och Mia Majasaari som deltagit i planeringsarbetet.

En viktig del av den verksamhet som erbjuds vid Seri-stödcentret är de medicinska och rättsmedicinska undersökningar som måste göras i samband med sexuellt våld. Men dessutom erbjuder man traumastöd och rådgivning till dem som utsatts för sexuellt våld.

– De som utsatts för sexuellt våld erbjuds psykiskt och socialt stöd. Vi fokuserar oss inte enbart på provtagningar, även om de är en viktig del av processen, konstaterar överläkare Tanja Skuthälla på enheten för förlossningar och gynekologi.

25.11.2021 redaktion_toimitus