Vasa centralsjukhus patienthotellverksamhet förändras från och med den 1 april 2021. Tidigare befanns sig patienthotellet i centralsjukhusets G-hus i Sandviken, men i och med ombyggnaden av huset så kommer patienthotellverksamheten att upphöra i G-huset.

För att Vasa centralsjukhus även i fortsättningen ska kunna erbjuda patienter och anhöriga en möjlighet att övernatta i Vasa i samband med behandlingar har Vasa centralsjukhus ingått ett avtal med två lokala hotell, Hotel Vallonia och Scandic Waskia. 

För vem?

Patienthotellverksamheten är avsedd för patienter som ska genomgå undersökningar eller vårdåtgärder som tar flera dagar i anspråk, men även för patienter som vill komma till Vasa redan en dag före sjukhusbesöket. Patienterna övernattar på hotellet på eget ansvar och bör också se till att de tar sina hemmediciner under sin övernattning på hotellet. Patienten ska själv också sköta om skjutsen från hotellet till sjukhuset.

Avgifter

Ifall vården eller patientens tillstånd kräver att patienten övernattar på hotell så är patienthotellverksamheten avgiftsfri för patienten. I sådana fall betalas fakturan av patientens hemkommun. Om patienten utan läkarordination självmant övernattar på ett hotell som erbjuder patienthotellservice så står patienten själv för kostnaderna. Anhöriga som tar in på hotell står själva för de kostnader som inkvarteringen föranleder.

Läs mer om patienthotelverksamhet på Vasa centralsjukhus webbsidan om patienthotelverksamhet.

30.03.2021 redaktion_toimitus