Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har godkänt överlåtelse av patologins laboratorieverksamhet. Från och med den 1 december 2021 hör undersökningstjänsterna, inklusive de medicinska dödsorsaksutredningarna, på patologins laboratorium till Fimlab Laboratoriot Ab. De anställda på patologin överförs också, bortsett från dem som ansvarar för förvaring eller hantering av avlidna.

Sedan tidigare har Vasa sjukvårdsdistrikt överlåtit ansvaret för laboratorie- och blodcentraltjänsterna och undersökningstjänsterna inom den kliniska kemin, hematologin, den kliniska mikrobiologin samt den grundläggande kliniska fysiologin till Fimlab. I sjukvårdsdistriktet ses överlåtelsen av laboratorieverksamheten på patologin som en positiv förändring som höjer kvaliteten och ökar effektiviteten i undersökningstjänsterna.

– Då patologiska enheten överförs till Fimlab öppnas rent verksamhetsmässigt många nya dörrar för oss och tröskeln att få den specialkompetens vi behöver blir lägre. Kvaliteten kan tryggas än mer än tidigare då det blir lättare att få en så kallad "second opinion" och tillgång till specialkompetens för krävande uppgifter. Patologin får bredare axlar som kan garantera en fungerande och noggrann verksamhet, förklarar Christian Palmberg, direktör för det operativa ansvarsområdet.

25.10.2021 Redaktion_Toimitus