Internationella tobaksfria dagen syns i kommunerna i Österbotten under nikotinfria veckan 31.5–6.6.2021. Temaveckan främjar ett nikotinfritt liv, uppmuntrar människor att sluta använda nikotinprodukter som är skadliga för hälsan och ger information om stödtjänster för hjälp när man vill sluta. På Vasa centralsjukhus vill vi främja hälsan och goda levnadssätt, och därför är sjukhuset rökfritt. Rökning ökar riskerna vid operationer och hämmar tillfrisknandet. Därför är det särskilt angeläget för operationspatienter att överväga att sluta röka innan en operation.

Tobaksfria dagens reklambildDe negativa effekterna av rökning och snusanvändning är globalt kända och arbete utförs för att minska dessa. Rökning är en av de viktigaste faktorerna som orsaker hälsomässiga skillnader mellan befolkningsgrupperna. WHO:s Internationella tobaksfria dagen firas årligen 31.5. I år är temat att stöda i synnerhet den vuxna befolkningen att sluta röka. Temadagens budskap i Österbotten är att det finns stöd att fås när man vill sluta röka. Samtidigt ges information om var stödet kan fås. Finland har som mål att vara rökfritt år 2030. Målet har uppnåtts om mindre än 5 procent av den vuxna befolkningen använder tobaks- eller andra icke-medicinska nikotinprodukter år 2030. För att målet ska kunna uppnås, måste man förebygga att unga börjar använda skadliga nikotinprodukter och stöda personer i olika åldrar när de vill sluta använda nikotinprodukter.  

Varannan person som röker skulle vilja sluta.  Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s regionkoordinator Miia Hietaniemi uppmuntrar att man söker stöd för att sluta.

– För detta kan man separat boka tid hos hälsovården. Alltför ofta försöker man sluta ensam. För tobaksavvänjning finns det massor med expertis som det lönar sig att utnyttja, säger Hietaniemi.

Nätverket Ett nikotinfritt Österbotten

I Österbotten har nätverket Ett nikotinfritt Österbotten (tidigare Ett Rökfritt Österbotten), som koordineras av Vasa sjukvårdsdistrikt och Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete rf, verkat sedan år 2014.  I nätverket deltar representanter från sjukvårdsdistriktet, hälsocentraler, kommuner, läroanstalter och hälsofrämjande organisationer. Det regionala nätverket är en samarbetsstruktur som möjliggör information och stöder kommunerna i Österbotten i den hälsofrämjande verksamheten och  förebyggandet av användningen av nikotinprodukter.

Nätverket har utmanat bibliotek, läroanstalter, social- och hälsovårdstjänster, organisationer och företag, t.ex. gym, att delta. Temaveckan som uppmuntrar till ett nikotinfritt liv berör alla. Även om man inte själv använder nikotinprodukter, har vi alla någon som vi kan uppmuntra till ett nikotinfritt liv. Som kampanjmaterial används ASH Finlands bilder som instanserna som deltar i temaveckan delar på sina kanaler i sociala medier.

Support och information tillgänglig från många håll

Stöd och information när man vill sluta använda skadliga nikotinprodukter kan fås via tidsbokning vid en hälsostation, skol- och studerandehälsovården, företagshälsovården eller seniorrådgivningen. Föreningar erbjuder även stöd för nikotinavvänjning. Via Österbottens Cancerförening kan företag beställa nikotinavvänjningsgruppverksamhet till arbetsplatsen eller på distans och de som behöver avvänjningsstöd kan även komma till den individuella mottagningen.

– Det är bra att företagen i regionen har börjat stöda personalens hälsa och välbefinnande genom att erbjuda hjälp för nikotinavvänjning, säger Lea Vinkanharju från Österbottens Cancerförening.

– Cancerföreningarna har även utvecklat en ny Erovirasto-applikation som är ett utmärkt stöd för ungdomar och unga vuxna när de vill sluta använda tobak och snus, konstaterar Vinkanharju.

På sidorna fressis.fi och buenotalk.fi får unga personer information om nikotin och bra tips när de vill sluta.

Andningsförbundet delar information och stöd på stumppi.fi. Det avgiftsfria rådgivningstelefonnumret 0800 148 484 betjänar på finska. Programmet En rökfri kommun ordnar i samarbete med organisationer tobaksavvänjningsgrupper som även genomförs som webbkurser 28paivaailman.fi.

– Det finns många möjligheter. Ring eller surfa på nätet för service fast redan idag, tipsar Merja Huttunen-Metsi från Vasa stads enhet för hälsofrämjande.

28.05.2021 Redaktion_Toimitus