Österbotten håller sig fortfarande på basnivån, men smittfallen som kommer från utlandet väcker oro. Rekommendationen om att man bör avstå från att samlas fler än 20 personer till privata sammankomster och fritidsverksamhet förlängdes till den 31 maj. På tisdagen den 11 maj var incidensen i regionen 17.

Trots att coronaläget i Österbotten redan i flera veckor varit lugnt så dyker det hela tiden upp nya coronafall. Under den senaste veckan har man konstaterat 18 nya fall. Spårningen av smittfallen har lyckats bra: cirka 95 procent av smittfallen har kunnat spåras.

Vid sitt sammanträde på tisdagen den 11 maj beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp förlänga sin rekommendation om att man bör avstå från att samlas fler än 20 personer till fritidsverksamhet, sportande och privata sammankomster. Rekommendationen är nu i kraft till slutet av maj. Det här betyder att man nog får träna grenspecifikt och arrangera matcher och tävlingar, men bara mellan regioner som befinner sig på basnivån.

– Med tanke på helhetsläget ansåg vi det vara bättre att hålla kvar rekommendationen om att man inte bör samlas mer än 20 personer, säger Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

De övriga rekommendationerna och restriktionerna i regionen kvarstår oförändrade. Rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats. Rekommendationerna ses över på gruppens nästa sammanträde som hålls på tisdagen den 25 maj.

Vaccinationerna framskrider planenligt

I Vasa sjukvårdsdistrikt har nu 31 procent av dem som är födda år 1952 och senare fått sin första vaccindos och 2 procent fått sin andra vaccindos. Av dem som är födda 1942–1951 (cirka 17 500 personer) har 95 procent fått sin första vaccindos och 4 procent fått sin andra vaccindos. Av dem som är födda 1941 och före det (cirka 11 000 personer) har 99 procent fått sin första vaccindos och 43 procent fått sin andra vaccindos.

Viktigt att sköta om sin handhygien och komma ihåg munskyddsrekommendationen

Österbottens coronasamordningsgrupp påminner att det fortfarande är viktigt att iaktta de säkerhetsanvisningar som är till för att trygga hälsosäkerheten. Den första dosen av coronavaccinet ger ännu inte ett fullständigt skydd mot viruset. Det skydd som vaccinet ger mot allvarliga former av coronasjukdomen ökar däremot avsevärt i och med den andra vaccindosen. Därför är det viktigt att även de som vaccinerats kommer ihåg munskyddsrekommendationen och de anvisningar som getts om handhygien och säkerhetsavstånd, eftersom även en vaccinerad person kan insjukna i sjukdomen och sprida viruset. Coronasamordningsgruppen bedömer att man med den nuvarande vaccinationstakten kommer man att uppnå ett flockskydd tidigast i början av hösten.

Inga positiva fall bland dem som testades på Brändö

I samband med den coronaprovtagning som arrangerades med låg tröskel på Vasa universitets parkeringsplats i förra veckan testades 104 personer på torsdagen och 78 personer på fredagen. Inga av dessa coronatest var positiva. 

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Basnivå

Totala antalet coronainfektioner: 2 430 (onsdagen 11.5)

Incidensen i regionen (14 dygn): 17 (onsdagen 11.5)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 0,9 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf. Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Ulla Harjunmaa, THL, Eero Poukka, THL, Timo Saari, NTM, Heidi Kurvinen, kommunikationen VSVD, Päivi Berg, sekreterare VSVD.   

 

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

11.05.2021 Redaktion_Toimitus