På torsdagen den 16 mars finns vi entrén i Prisma i Stenhaga och ger råd om hur du kan bidra till att göra din läkemedelsbehandling säkrare samt delar ut medicinkort. I Vasanejdens föreningars lokaler håller man föreläsningar om varför det alltid lönar sig att ha med sig en aktuell medicineringslista.

På Läkemedelsdagen vill man göra alla medvetna om hur viktigt det är att man känner till sin egen medicinering och alltid har med sig en aktuell medicineringslista, ett läkemedelskort. På temadagen uppmuntrar man också alla att berätta om de problem som de har i användningen av mediciner. På den nationella temadagen frågar man i år: Vem vet din medicinering?

- Med en personlig medicineringslista blir vården tryggare, eftersom hälso- och sjukvårdens datasystem inte alltid innehåller de senaste, aktuella uppgifterna om medicineringen. En aktuell medicineringslista bidrar till att främja säkerheten i vården och försnabbar identifieringen och behandlingen av sjukdomen, berätta Vasa centralsjukhus kvalitetschef Mari Plukka.

 

Kom också ihåg att nämna de naturprodukter som du använder

Då man söker vård måste man komma ihåg att uppge förutom alla receptbelagda mediciner också alla naturprodukter, näringstillskott och receptfria mediciner som man använder, men också de mediciner som man använder mera sällan. Dessutom är det viktigt att komplettera medicineringslistan om någon medicin byts ut annat eller om dosen ändras. Får man biverkningar av något läkemedel bör man också berätta om dem för vårdpersonalen.

 

PROGRAM TORSDAGEN DEN 16 MARS

I entrén i Prisma i Stenhaga:

11.00–15.00 Vi delar ut läkemedelskort och berättar om hur kortet ska ifyllas

I Vasanejdens föreningars lokaler: (Korsholmsesplanaden 44, föreläsning i auditoriet):

17.00 Kaffeservering i den nedre aulan

17.30–18.30 Föreläsningar (1:a vån): Varför lönar det sig att alltid ha med sig en aktuell medicineringslista; Läkemedelskortet från skötarens och den anhörigas perspektiv + diskussion


14.03.2017 VKSadmin