VCS läkemedelsdag 13.3.2019.png

I år arrangeras läkemedelsdagen på onsdagen den 20 mars i simhallen och huvudbiblioteket i Vasa. Där kan du mäta ditt blodsocker, fylla i en egen aktuell läkemedelslista och diskutera om din läkemedelsbehandling.

Läkemedelsdagen arrangeras i samarbete med Vasa centralsjukhus samt hälso- och sjukvårdsstuderande i Vasa i entrén på Vasa simhall kl. 9–15 och på huvudbiblioteket kl. 10.30–15.00.

På huvudbiblioteket och simhallen kan du:

  • mäta ditt blodsocker och blodtryck
  • fylla i en egen, aktuell läkemedelslista
  • diskutera med yrkespersoner inom hälso- och sjukvården och ställa frågor om läkemedelsbehandling.

 

Det nationella temat för dagen är ”Känner du till målen för din läkemedelsbehandling?” Målet är uppmuntra användare att aktivt ställa frågor om och diskutera sin läkemedelsbehandling med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, främst om målen med läkemedelsbehandlingen, men också aktivera läkemedelsanvändare att känna igen och följa upp de önskade effekterna av sina läkemedelsbehandlingar samt eventuella bi- eller samverkningar.

Vamia.png
VAMK-logo.png
Yrkes Akademi.png
11.03.2019 Redaktion_Toimitus