Vi vill härmed bjuda in dig till en Workshop kring skapandet av en gemensam servicestrategi, servicelöfte och vision för integrerade tjänster inom social-, hälso- och sjukvård i Österbotten.

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen i Österbotten fortsätter!

Vi tror starkt på att ett gott samarbete mellan social-, hälso- och sjukvård är förutsättningen för smidiga, fungerande och kostnadseffektiva servicekedjor. Trots osäkerheten kring lagstiftningen går vi i Österbotten vidare med planeringen av en integrerad social- och hälsovårdservice.

Om du vill vara med och påverka din framtida vård i Österbotten är detta ett tillfälle för just dig.

Tillsammans lägger vi grunden för en fungerande vård i Österbotten där visionen, servicestrategin och servicelöftet är något som invånare, förtroendevalda och tjänstemän tillsammans planerat!

Vi ordnar 3 identiska tillfällen och man får fritt välja vilket man deltar i, oberoende var man bor. Anmälningar senast 14.11:

Anmälningar >>


Tillfälle 1

Tisdagen 21.11 kl 18-20.30

Sursik skolområde, Sursikvägen 43, Bennäs, Pedersöre

 

Tillfälle 2

Torsdagen 23.11 kl 18-20.30

Korsholms kulturhus, Skolvägen 1, Korsholm

 

Tillfälle 3

Tisdagen 28.11 kl 18-20.30

Hotel Red & Green, Närpesvägen 16 C, Närpes


Kaffeservering på alla tillfällen från kl 17.30!

Tilläggsinformation: tel. 040 180 1031


Kom med och påverka!

Förändringsledarna Marina Kinnunen och Jukka Kentala

Representanter för det temporära beredningsorganet samt sakkunniga

09.10.2017 Redaktion_Toimitus