De yrkesutbildade personerna inom såväl primärvården, socialvården som den specialiserade sjukvården är beredda att göra sitt yttersta för att vårda dem som behöver vård, omsorg och service.

Mitt motionsspår är det samma som alla morgnar.  Flera år tillbaka berättade jag en historia för personalen på vårt sjukhus om hur man med jämna mellanrum kommer till insikt om att vi alla kan påverka vår omgivning och våra förhållanden. Då var det bara fråga om en saftburk som i ett år hade legat på samma ställe invid mitt motionsspår. Dagligen tittade jag på burken och undrade varför ingen städar bort den, tills jag en dag beslutade mig för att plocka upp den och kasta den i en skräpkorg. Nu vill jag med samma budskap vädja till alla invånare i Österbotten. Ni har alla en möjlighet att påverka att så många som möjligt i vår region slipper att bli smittade.  

Vårt lands regering och Institutet för hälsa och välfärd har gett klara anvisningar om hur vi ska gå till väga. Vi gör det för oss själva, för våra närstående och i synnerhet för dem som hör till riskgrupperna.  

De yrkesutbildade personerna inom såväl primärvården, socialvården som den specialiserade sjukvården är beredda att göra sitt yttersta för att vårda dem som behöver vård, omsorg och service.  

Varje dag klockan 11 så publicerar vi en lägesbild över det rådande pandemiläget i vår region på vår webbplats. Vi informerar eller diskuterar inte läget desto mera. Vi har tagit till oss av den respons som vi fått. Även i den här situationen har alla patienter, även de som är yrkesutbildade personer, rätt till sin integritet. Vi vill absolut skydda var och en som insjuknat. Men jag vill också lugna er med att säga att vi utan dröjsmål går ut med detaljer om det här är nödvändigt för att skydda befolkningen eller om det är nödvändigt av något annat vägande skäl.  Vi upplyser er också när sjukhuset går över i full beredskap.  För tillfället arbetar vi en höjd beredskap. 

Samhället är nu i ett läge där nästan allt verkar vara en aning diffust. För många har grunden i livet genomgått stora förändringar. Det här är bara tillfälligt och läget kommer att klarna, och det är något som vi alla kan arbeta för.  

Tack till er alla för ert engagemang. Jag önskar er kraft, men också glädje, trots allt det som händer omkring oss.  

 

marina_ympyrä.png

Marina Kinnunen 
Vasa sjukvårdsdistrikts direktör 

 

30.03.2020 Redaktion_Toimitus