Åbo universitetssjukhus undersöker och vårdar-föreläsningsserie för allmänheten på hösten 2018 via videoförbindelse. Gratis inträde!

 

To 29.11.2018 En hjärtesak

Ordförande ansvarsområdesdirektör, professor i kardiologi, överläkare Juhani Airaksinen

18.00–18.15 Öppning: Åucs Hjärtcentret undersöker och sköter.

Professor Juhani Airaksinen

18.15–18.40 När behövs det pacemaker?

Docent, specialläkare inom kardiologi Antti Ylitalo.

18.40–19.05 Ont i bröstet – är det fråga om hjärtfel?

Docent, specialläkare inom kardiologi Pekka Porela.

19.05–19.30 Fram med hjärtats hemligheter – Modern bilddiagnostik av hjärtat

Biträdande professor, specialläkare inom kardiologi Antti Saraste.

19.30–19.55 Screening av hjärtsjukdomar och risker – nytta eller till skada?

Professor, specialläkare inom kardiologi Juhani Airaksinen

19.55 -20.00 Frågor

 

Tidigare föreläsningar:

 

To 6.9.2018 Barnpsykiatri

Ordförande: Åbo universitetssjukhus ansvarsområdesdirektör, specialläkare inom barnpsykiatri Taina Juvén

18.00–18.05 Öppning

 Ansvarsområdesdirektör Taina Juvén, Åucs

18.05–18.35 Småbarnspsykiatri – psykiska störningar hos barn under 4 år, underssökningar och vård

Specialläkare inom barnpsykiatri, psykoanalytiker inom barn- och ungdom Hanna Manninen, Barnpsykiatriska pkl, Åucs

18.35–19.05 Ångest hos barn och vården av ångesten – som exempel

”Huolet Hallintaan / kontroll över bekymren” -undersökningen

MD, specialläkare inom barnpsykiatri Terhi Luntamo, TtM, psykoterapeut Terja Ristkari, Esh, PsK, psykoterapeut, Tarja Korpilahti-Leino, Barnpsykiatriska forskningscentret, Åbo Universitet

19.05–19.35 Depression hos barn och unga

Docent, specialläkare inom barn- och ungdomspsykiatri Linnea Karlsson

19.35–19.50 Sjukhusskola en del av elevens helhetsrehabilitering

Skolchef Niina Ekqvist, Kiinamyllyn koulu

19.50–20.00 Frågor och diskussion

 

To 11.10.2018 Reumavecka: Vi sköter reuma som ett samarbete

Ordförande: överläkare, specialläkare inom inremedicin, reumatologi och geriatri, MD Laura Pirilä

18.00–18.15 Öppning, Centret för reumatologi och klinisk immunologi – varför namnändring?

Överläkare Laura Pirilä

18.15–18.45 Revulotion i vården av reuma

Specialläkare inom reumatologi Laura Kuusalo

18.45–19.15 Reumaortopedi i vården av reumapatienten – när kan man få hjälp av operation?

Ansvarsområdesdirektör, docent, specialläkare inom kirurgi, ortopedi och traumatologi Hannu Tiusanen

19.15–19.50 Rörelsens och vilans balans i vardagen

Ergoterapeut (YAMK) Johanna Jokinen, Fysioterapeut (AMK), rehabiliteringshandledare (AMK) Annika Heikkinen

19.50–20.00 Frågor och diskussion

 

To 8.11.2018 Inflammationer hos äldre – antibiotika som hjälp

och för vem?

I samarbete med medicinska dagarna i Åbo. Ordförande: överläkare Esa Rintala, Åucs och MD, distriktsöverläkare, organistationskommittéens ordförande Minna Kaarisalo, TLP

18.00–18.15 Öppning. Vad är det för nytta och skada av antibiotika?

Esa Rintala och Minna Kaarisalo

18.15–18.40 Då det rosslar i rören – när hjälper antibiotika?

Infektionsläkare Taru Finnilä, Åucs

18.40–19.05 Urinvägsinfektion besvärar – hur sköter man?

Docent, specialläkare inom klinisk mikrobiologi, geriatri, inre medicin och nefrologi Maarit Wuorela, Åbo stadssjukhus

19.05–19.30 Hudens och sårinfektioners goda vård

Infektionsläkare Harri Marttila, Åucs

19.30–19.55 Resistenta bakterier – hur påverkar de patientens och närståendes liv?

MD, tf.överläkare Jutta Peltoniemi, Turun hyvinvointitoimialue, Terveyspalvelut

19.11.2018 Redaktion_Toimitus