Vår avdelning är en kirurgisk bäddavdelning med 23 patientplatser. Personalen är indelad i två grupper och sköter sina patienter enligt principen om individansvarig vård.. På avdelningen arbetar ortopeder, sjukhusläkare, sjukskötare, primärskötare, närvårdare, fysioterapeuter, sekreterare och anstaltsvårdare. Tystnadsplikten berör hela personalen.

Vårt mål är god vård och nöjda patienter. Vården utgår ifrån individens problem, behov och önskningar. Vi bemöter alla patienter likvärdigt och respekterar patientens självbestämmanderätt. En professionell personal stöder patienten till egen aktivitet, samt garanterar trygghet och kontinuitet i vården. God vård upprätthålls genom skolning av personalen och genom samarbete med specialiteter på andra sjukhus.

Meningen är att påbörja rehabiliteringen genast på operationsdagen, samt uppmuntra patienten till egen aktivitet. Patienten bör förbinda sig till sin egen rehabilitering, men med tanke på den fortsatta vården är också de anhörigas stöd av största värde. Över hälften av patienterna far hem efter operationen, men en del far till den egna hälsovårdscentralen för fortsatt vård.

14.11.2016 T2