Vår avdelning är en kirurgisk bäddavdelning med 25 patientplatser. Personalen sköter om sina patienter enligt principen om individansvarig vård. På avdelningen arbetar vi mångsidigt och personalen består av ortopeder, specialiserande läkare, sjukskötare, närvårdare, fysioterapeuter, sekreterare och anstaltsvårdare. Tystnadsplikten berör hela personalen.

Vårt mål är god vård och nöjda patienter. Vården utgår ifrån individens behov och önskningar. Vi bemöter alla patienter likvärdigt och respekterar patientens självbestämmanderätt. En professionell personal stöder patienten till egen aktivitet, samt garanterar trygghet och kontinuitet i vården. Genom att utföra patientsäkert arbete samt att regelbundet utbilda personalen upprätthåller vi en kvalitativ vård.

Meningen är att påbörja rehabiliteringen genast på operationsdagen, samt uppmuntra patienten till egen aktivitet. Patienten bör förbinda sig till sin egen rehabilitering, men med tanke på den fortsatta vården är också de anhörigas stöd av största värde. Över hälften av patienterna far hem efter operationen, men en del far till den egna hälsovårdscentralen för fortsatt vård.

17.02.2021 T2