När operationen är över, förs du från operationssalen till uppvakningen. På uppvakningen övervakar man ditt mående och sköter om eventuella smärtor med smärtmedicin.

När ditt mående är stabilt och du känner dig smärtfri förflyttas du till bäddavdelningen. En sjukskötare kommer och hämtar dig och för dig till avdelningen. Vi har ingen ett personsrum på avdelning.

På avdelningen fortsätter man att mäta ditt blodtryck och sköter om eventuella smärtor med smärtmedicinering. Fast man under och efter operationen ger smärtmedicin, är det ändå möjligt att du upplever smärta. Meddela genast din skötare om du har smärta så att man kan ge mera värkmedicin. Smärtorna sköts även med ispåsar. Anestesimedicinerna som du får före och under operationen kan ge dig illamående, om du känner av illamående på avdelningen, meddela vårdpersonalen.

På avdelningen har du möjlighet att få mat efter operationen, meddela eventuella mat-allergier åt personalen.

På avdelningen träffar du fysioterapeuten, som med hjälp av din skötare hjälper dig upp ur sängen för första gången redan på operationsdagen. Att komma upp i upprätt läge så fort som möjligt efter operationen befrämjar rehabiliteringen samt minskar risken för komplikationer efter operationen. Av fysioterapeuten får du även handledning i hur du skall röra dig och vilka rörelseövningar du skall göra. 

Dagen efter operationen kommer läkarna och rondar efter morgonmålet. Då har du även möjlighet att träffa den ortoped som opererat dig. Efter läkarronden kommer din skötare och hjälper dig med eventuell morgontvätt m.m. och sedan fortsätter rehabiliteringen.

Patienter som genomgår en protesoperation för första gången rehabiliteras vanligen på avdelningen i 2-3 dagar. Om din situation kräver en längre tids rehabilitering före hemfärd, tar man från avdelningen kontakt till hemkommunens hälsovårdscentrals bäddavdelning för fortsatt rehabilitering. Det är möjligt att bli utskriven från avdelningen även på kvällar och under veckoslutet.

Från avdelningen får du recept på värkmediciner samt eventuella blodproppsförebyggande mediciner. Läkaren skriver ut sjukledighetsintyg vid behov, normalt blir man sjukskriven 3 månader efter en protesoperation.

Efter en protesoperation återfår du din normala prestanda vanligen inom några veckor och du kan gradvis lämna bort hjälpmedlen enligt de föreskrifter du fått från avdelningen.

01.04.2020 T2