Mobiltelefoner och egna datorer: Du kan använda din telefon eller bärbara dator. Du tar väl i beaktande andra patienters integritet. Den som vill kontakta dig kan ringa till patienttelefonen.

Pengar och värdeföremål

Sjukhuset eller personalen ansvarar inte för dina värdeföremål, pengar eller privata kläder, inte heller för föremål som lämnats för uppbevaring. Undvik därför att ta med onödiga föremål till avdelningen.

Trygghetsaspekter

Undvik att ta med farliga och vassa föremål (t.ex. saxar, stickor, knivar) och glasföremål till avdelningen. För din egen och andras trygghet förvaras inte dessa föremål i eget rum.

Frigången kan begränsas enligt mående samt överenskommelse med läkare och personal.

Permissioner sker enligt överenskommelse med läkare och personal. Vanligen infaller permissioner under veckoslut.

Besökstider alla dagar mellan kl 16.30-19 eller enligt överenskommelse.

Café som finns på sjukhusområdet är öppet vardagar.

Måltiderna äts i patientmatsalen

    • Morgonmål kl 8
    • Lunch kl 11.15
    • Kaffe kl 13.30
    • Middag kl 16.15
    • Kvällsmål kl 19.30

 Info om olika psykiska sjukdomar får du via Psykporten.fi

Akutpsykiatrisk avdelning 1

Vården på avdelningen

Vem är vi?

Efter avdelningsvården 

 

06.02.2017 Psykiatria