När utskrivningen närmar sig ordnas en öppenvårdskontakt till hemorten till exempel vid psykiatriska polikliniken, mentalvårdsbyrån eller A-rådgivningen. Rehabilitering på rehabiliteringpsykiatrisk avdelning 5 kan även vara möjlig ifall måendet inte tillåter en utskrivning.

23.07.2020 Akuuttipsykiatria 1