Avdelningens personal består av:

  • psykiatriska sjukskötare
  • mentalvårdare och närvårdare
  • avdelningsläkare och specialiserade läkare
  • avdelningssekreterare
  • socialarbetare och psykolog hör även till vårdteamet.
  • familjeterapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, motionsledare och sjukhuspräst att tillgå vid behov
  • sjukhusbiträden

Personalen har tystnadsplikt och har beredskap att bemöta patienterna på båda inhemska språken. Tolktjänster finns att tillgå vid behov.

Vi tar hand om vårdkrävande patienter som har psykiska och/eller drogproblem. Vården är individuell, patientkoncentrerad och målinriktad.

 

Akutpsykiatrisk avdelning 1

Vården på avdelningen

Bra att veta

Efter avdelningsvården

 

23.07.2020 Akuuttipsykiatria 1