Avdelningens personal består av:

  • psykiatriska sjukskötare
  • mentalvårdare och närvårdare
  • läkare
  • avdelningssekreterare
  • socialarbetare och psykolog hör även till vårdteamet.
  • familjeterapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, motionsledare och sjukhuspräst att tillgå vid behov
  • sjukhusbiträden

Personalen har tystnadsplikt (länk) och har beredskap att bemöta patienterna på båda inhemska språken. Tolktjänster finns att tillgå vid behov.

Vi tar hand om vårdkrävande patienter som har psykiska och/eller drogproblem. Vården är individuell, patientkoncentrerad och målinriktad.

 

Akutpsykiatrisk avdelning 1

Vården på avdelningen

Bra att veta

Efter avdelningsvården

 

07.12.2015 Charlotta Järf