Avdelning 2 är en sluten akutpsykiatrisk avdelning samt akutpsykogeriatrisk avdelning. Avdelningen har 15 patientplatser för både män och kvinnor med olika slag av psykiska problem, från vuxenålder till äldre.

 

Var finns vår avdelning?

Vi finns på Vasa centralsjukhus område i Roparnäs, Seriegatan 2 i B-huset, våning 3.

 

Hur få vård hos oss?

Man behöver en remiss som kan fås via den egna hälsovårdscentralen, samjouren, arbetshälsovården eller via psykiatriska öppna vården. Remissen kan vara en vanlig remiss och då kommer man in frivilligt för vård eller en observationsremiss, som betyder att man inleder en några dagars observationsperiod på avdelning utan patientens egen viljeyttring.

Patienter kommer för bedömning och eventuellt inskrivning via akutpsykiatriska  polikliniken  eller psykogeriatriska polikliniken vardagar kl. 8-15.30, övriga tider sker inskrivning på akutpsykiatrisk avdelning 1.

 

Vem arbetar på avdelningen?

Avdelningens personal består av:

  • psykiatriska sjukskötare
  • mentalvårdare och närvårdare
  • läkare
  • avdelningssekreterare
  • socialarbetare och psykolog hör även till vårdteamet.
  • fysioterapeut, ergoterapeut, motionsledare och sjukhuspräst att tillgå vid behov
  • sjukhusbiträden

 

Bra att veta

Vårdideologi

Efter avdelningsvården 

 

Kontaktuppgifter

Läge
RB3
Öppethållningstider
24/7
Kanslia / Kansli
06 213 2170
Fax
06 213 2178
29.04.2020 AKUTPSYKIATRI2